2011 Yılında, Çelik Sektörünün Yerli Hurda Tedariki % 54 Oranında Arttı Tarih: 24 Kasım 2016

2010 yılında 29.14 milyon ton seviyesinde bulunan Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2011 yılında % 17 oranında artışla, 34.1 milyon tona ulaştı. Üretimde sağlanan 5 milyon ton civarındaki artış, hurda tüketiminin de, 2010 yılındaki 25.26 milyon ton seviyesinden, % 22’ye tekabül eden 5 milyon ton civarında artışla, 30.79 milyon ton seviyesine yükselmesine sebebiyet verdi. 2010 yılında toplam hurda tüketiminin % 76 oranındaki kısmını ithalât yolu ile karşılayan Türkiye, 2011 yılında ihtiyacının % 71 oranındaki kısmını ithâl etti. Böylece, yurtiçinden tedarik edilen hurdanın toplam tüketim içerisindeki payı, % 24’ten % 30’a yükselmiş oldu.

2010 yılında, 19.19 milyon tonluk hurda ithalâtına 7.1 milyar dolar bedel ödeyen Türk çelik üreticileri, 2011 yılında 21.46 milyon tonluk hurda ithalâtı için, yurtdışına 9.77 milyar dolar döviz aktardı. 2010 yılına kıyasla, hurda ithalatının miktar açısından % 11.8 oranında artış göstermesine karşılık, değer açısından artışın % 37 seviyesinde gerçekleşmesi, ortalama hurda fiyatlarının 2010 yılındaki 371 $/ton seviyesinden, 2011 yılında 455 $/ton seviyesine yükselmesinden kaynaklandı.

2011 yılında, Türkiye’nin toplam ham çelik üretiminin % 17, temel girdi olarak hurda tüketen elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretiminin ise % 20.9 oranında artmasına rağmen, hurda ithalatındaki artışın % 11.8 seviyesinde kalmasında, yerli hurda tedarikinin % 54 oranında yükselmiş olması önemli bir rol oynadı. Bu sayede, demir çelik sektörü, 4.24 milyar dolar değerinde hurdayı, iç piyasasından karşılayarak, döviz tasarrufu sağlamış oldu.

2011 yılında, AB bölgesinden yapılan hurda ithalâtı % 6.4 oranında düşüşle, 9.9 milyon ton seviyesine gerilemiş olmasına rağmen, Türk çelik sektörü, toplam 21.46 milyon tonluk hurda ithalâtının % 46 oranındaki önemli bir kısmını AB ülkelerinden gerçekleştirdi. Türkiye’nin toplam hurda ithalâtında % 27.1 oranında paya sahip olan ABD’den yapılan ithalât ise, % 36.4 oranında artışla, 5.82 milyon tona ulaştı. ABD’nin ardından Türkiye’nin hurda ithalâtında üçüncü sırada yer alan Rusya’dan yapılan ithalât, % 51.2 oranında artışla, 2.33 milyon tona ulaşırken, Rusya’nın toplam ithalatımız içerisindeki payı da % 10.9 seviyesinde gerçekleşti. 2004 yılında Türkiye’nin hurda ithalâtında % 10 oranında paya sahip olan Ukrayna’dan yapılan ithalât ise, % 27.6 oranında artışla, 692 bin tona yükselmesine rağmen, toplam ithalâtımız içerisindeki payı % 3.2 seviyesinde kaldı.

 

Türkiye’nin toplam hurda tüketiminin % 22, hurda ithalâtının ise, % 11.8 oranında arttığı 2011 yılında, çelik sektörünün yerli hurda kullanımı % 54 oranında artışla, 6.06 milyon tondan, 9.33 milyon tona ulaştı. 2010 yılına kıyasla, Türkiye’nin hurda tüketimindeki 5.53 milyon tonluk artışın % 59 oranındaki kısmı yurtiçinden karşılandı. Böylece, toplam tüketim içerisinde, yerli hurda kullanımının oranı, % 24’ten % 30’a yükseldi. 2011 yılında, yurtiçinden tedarik edilen hurda miktarının hızlı bir şekilde arttırılabilmesinde, Ekonomi Bakanlığımız öncülüğünde yürütülmekte olan Yerli Girdi Tedarik Stratejisi çalışmalarının da önemli bir katkısının olduğu değerlendiriliyor.

Türkiye’de kurulmakta olan yeni kapasitelerin, elektrik ark ocaklı üretim teknolojisi kullandığı hususu dikkate alındığında, önümüzdeki yıllarda da hurda tüketiminin hızla artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.