2011 Yılında, Demir Çelik Ürünlerinde İhracatın İthalatı Karşılama Oranı % 141’e Yükseldi Tarih: 24 Kasım 2016

2011 yılında, borular ve demir çelikten eşya ürünleri de dahil olmak üzere, Türkiye’nin toplam demir çelik ihracatı miktar açısından % 5.3 oranında artışla, 17.60 milyon tondan, 18.54 milyon tona; değer açısından ise, fiyatların yükselmiş olmasının etkisiyle, % 25.2 oranında artışla, 13.29 milyar dolardan, 16.63 milyar dolara yükseldi. 2011 yılında, yarı ürün ihracatı % 34.3 oranında düşüşle, 3.73 milyon tondan, 2.45 milyon tona geriledi. Yarı ürünler haricinde, boru ürünleri % 1.1 oranında hafif bir gerileme ile, 1.63 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

2011 yılında, en dikkat çekici ihracat artışı, Ülkemizin artan kapasitesi ve üretimine paralel olarak yassı ürünlerde gözlendi ve yassı ürün ihracatı miktar açısından % 51 oranında artışla, 2.3 milyon tona, değer açısından ise, % 65 oranında artışla, 1.94 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin en fazla ihraç ettiği ürün grubu olan uzun ürünlerde ihracat, miktar açısından % 14 oranında artışla, 10.5 milyon tona, değer açısından ise, % 29 oranında artışla, 7.36 milyar dolara ulaştı.

Böylece, 2010 yılına kıyasla, Türkiye’nin toplam çelik ihracatı içerisinde, yarı ürünlerin payı % 21’den % 13’e gerilerken, yassı ürünlerin payı % 9’dan % 12’ye; uzun ürünlerin payı, % 52’den % 57’ye yükseldi.

2011 yılında, toplam çelik ihracatında ton başına birim değer % 19 oranında artışla, 755 $’dan 897 $’a yükselirken, birim değerinde en fazla artış yaşanan ürün grubu % 25 artışla, 530 $’dan 662 $’a yükselen yarı mamuller oldu. 2011 yılında uzun ürünlerin birim ihracat değeri % 21 oranında artışla, 700 $, yassı ürünlerin birim ihracat değeri % 9 oranında artışla, 846 $, boru ürünlerinin birim ihracat değeri ise, % 13 oranında artışla, 1.011 $ olarak gerçekleşti.

2011 yılında, Türkiye’nin toplam çelik ithalatı ise, miktar açısından % 3.3 oranında düşüşle, 11.05 milyon tondan, 10.68 milyon tona gerilemesine rağmen, 2010 yılına kıyasla fiyat seviyelerinin yükselmiş olması nedeniyle, değer açısından % 18.5 oranında artışla, 9.97 milyar dolardan, 10.82 milyar dolara ulaştı.

Türkiye’nin yassı mamul üretiminin, % 37 oranında artışla, 6.63 milyon tondan, 9.08 milyon tona ulaşmasının da etkisiyle, ithalatta en büyük düşüş, aynı zamanda Türkiye’nin en fazla ithalatını yaptığı çelik ürünleri grubu olan yassı ürünlerde gözlendi. 2011 yılında Türkiye’nin yassı ürün ithalatı miktar açısından % 5.9 oranında (401.000 ton) düşüşle, 6.43 milyon tona gerilerken, değer açısından % 11.8 oranında artışla, 6.36 milyar dolara yükseldi. Türkiye’nin en fazla ihracatını yaptığı ürün grubu olmasına ve bu açıdan dünyanın en büyük uzun ürün ihracatçıları arasında yer almasına rağmen, uzun ürün ithalatı sürpriz bir şekilde % 13.2 oranında artışla, 1.36 milyon tona ulaştı. Diğer taraftan, boru ürünleri ithalatının % 21 civarında artışla, 366.000 tona ulaşmış olması dikkat çekti.

2011 yılında, toplam çelik ihracatının ithalatı karşılama oranı, % 133’ten % 141’e yükseldi. Ürün grupları bazında, ihracatın ithalatı karşılama oranı, yassı ürünlerde % 21’den %31’e, uzun ürünlerde % 463’ten % 473’e yükselirken, yarı mamullerde % 155’ten % 110’a, boru ürünlerinde % 295’ten % 252’ye geriledi.