2011 Yılında Ortalama Dünya Kişi Başına Nihai Mamul Tüketimi 215 Kg Oldu – ÖZEL HABER Tarih: 24 Kasım 2016

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan 2011 yılı dünya hammadde ve çelik üretim, tüketim, dış ticaret verilerini içeren, Worldsteel Yıllık İstatistik Raporu 2012 yayımlandı. Rapora göre, 2011 yılında dünya ham çelik üretimi, 2010 yılındaki 1 milyar 429 milyon tondan, 1 milyar 518 milyon ton seviyesine yükseldi. Böylece, 2011 yılında gerçekleştirilen ham çelik üretimi, kriz öncesi olan 2007 yılındaki seviyesinin % 12.7 oranında üzerine çıkmış oldu.

2011 yılında, dünyanın en fazla çelik üreten firmaları sıralamasında, ArcelorMittal 97.2 milyon tonluk üretimi ile liderliğini sürdürdü. ArcelorMittal’i, 44.4 milyon ton ile Hebei, 43.3 milyon ton ile Baosteel, 39.1 milyon ton ile Posco, 37.7 milyon ton ile Wuhan, 33.4 milyon ton ile Nippon Steel ve 31.9 milyon ton ile Shagang’ın takip etti. Dünyanın en büyük 10 çelik üreticisi arasında, Çin’den 6, Japonya’dan 2, Lüksemburg’dan (ArcelorMittal) 1 ve Kore’den 1 firma yer aldı.

2011 yılında, dünya ham çelik üretiminin % 69.5 oranındaki bölümü BOF, % 29.2 oranındaki bölümü EAO tesislerinde gerçekleştirildi. Toplam ham çelik üretiminin, % 95 oranındaki kısmı sürekli döküm yöntemi ile üretildi.

2001-2011 döneminde, dünya çelik üretiminde Çin’in payı % 17.8’den % 45.1’e, Diğer Asya’nın payı % 11.8’den % 12.1’e yükselirken, AB-27’nin payı % 22’den % 11.7’ye, NAFTA’nın payı % 13.9’dan % 7.7’ye, BDT’nin payı % 11.7’den % 7.4’e ve Japonya’nın payı % 12.1’den % 7.1’e geriledi. Aynı dönemde, dünya nihai mamul tüketiminde ise, Çin’in payı % 20.5’ten % 45.5’e yükselirken, AB-27’nin payı % 20.7’den % 11.1’e, NAFTA’nın payı % 17.5’ten % 8.8’e, Japonya’nın payı % 9.5’ten % 4.7’ye düştü.

2011 yılında, dünya görünür nihai mamul tüketimi % 5.6 oranında artışla, 1 milyar 301 milyon tondan, 1 milyar 373 milyon tona yükseldi. Böylece, tüketim kriz öncesi olan 2007 yılındaki seviyesine kıyasla % 17.8 oranında yükselmiş oldu. 2011 yılında, bir önceki yıla kıyasla tüketimini 152.8 milyon tona yükselten AB-27 ve tüketimini 121 milyon ton seviyesine yükselten NAFTA, kriz öncesi seviyesinin altında kalırken, Asya’nın 2007 yılındaki 676 milyon tonluk tüketimini, 889 milyon tona yükseltmesinin de desteği ile, toplam dünya çelik tüketimi yükseliş gösterdi. Asya hariç tutulduğunda, dünya görünür çelik tüketimi, kriz öncesi olan 2007 yılındaki seviyesinin % 10.6 oranında altında kaldı.

2011 yılında, dünya kişi başına nihai mamul tüketimi, 2010 yılındaki 205.5 kg seviyesinden, 2011 yılında 215 kg seviyesine yükseldi. 1157 kg ile en fazla kişi başına çelik tüketimine sahip olan Güney Kore’yi, 784 kg ile Tayvan, 596 kg ile Çek Cumhuriyeti, 507 kg ile Japonya ve 480 kg ile Almanya takip etti. Çin ise, 2005 yılında 266 kg seviyesinde bulunan kişi başına çelik tüketimini, 2011 yılında 560 kg seviyesine yükseltti. 2011 yılında, kişi başına 342 kg çelik tüketen Türkiye, Fransa, İtalya, Hollanda, Romanya, İspanya ve İsveç gibi AB ülkelerinden daha fazla kişi başına çelik tüketimi gerçekleştirmiş oldu.

2011 yılında, dünya pik demir üretimi, 2010 yılındaki 1 milyar 34 milyon tondan, 1 milyar 100 milyon tona; DRI üretimi ise, 71.4 milyon tondan, 75.1 milyon tona yükseldi.