2013 Yılında, AB Çelik Tüketicisi Sektörler % 1.5 Daralacak Tarih: 24 Kasım 2016

2012 yılının ikinci çeyreğinden itibaren başlayan daralma eğiliminin etkisiyle, AB’nin temel çelik tüketicisi sektörlerinin faaliyetleri, 2012 yılının tamamında % 4 oranında azalmıştır. Mevcut veriler, söz konusu daralma eğiliminin, 2013 yılının ilk çeyreğinde de devam ettiğini göstermektedir. Belirsizlik, piyasadaki hareketliliği sınırlandıran en büyük etken olarak ön plana çıkmaktadır. Arz zincirinin üst ve alt kısmında görüntünün yeterli olmamasının, likidite ve finansman problemleri ile birleşmesi sonucunda, AB çelik kullanıcısı sektörlerin faaliyetleri durma noktasına gelmiştir. Bunların yanında, sert kış koşulları, özellikle inşaat ve inşaat sektörüne malzeme tedarik eden sektörlerde, üretimi olumsuz yönde etkilemiştir. 2013 yılının ikinci çeyreğinden itibaren, bu durumun kademeli olarak iyileşmesi beklenmektedir. Buna rağmen, 2013 yılını tamamında çelik tüketicisi sektörlerin faaliyetlerinin % 1.5 oranında azalması, 2014 yılında ise, mütevazi bir toparlanma göstermesi beklenmektedir.

İnşaat Sektöründe Daralma Beklentisi % 2

2012 yılında % 5 oranında küçülen AB inşaat sektörünün, 2013 yılının ilk çeyreğinde de negatif seyrini sürdürdüğü tahmin edilmektedir. Uzun süren sert kış koşulları, pek çok AB ülkesinde inşaat faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemiştir. AB genelinde, ülke bazında ciddi performans farklılıkları gözlenirken, en keskin daralmalar % 15 ile İspanya ve % 11 ile Polonya’da yaşanmıştır.

2013 yılında inşaat sektörünün performansına ilişkin beklentiler, olumsuz tablonun devam edeceğine işaret etmektedir. AB inşaat yatırımlarının, arka arkaya altıncı yılında da gerilemesi beklenmektedir. Kamu ve özel proje fonlarına erişim zorlukları, sektörün önündeki en kritik sorunlardan birisi konumunda bulunmaktadır.

2013 yılında, yalnızca Almanya, Belçika ve Avusturya inşaat sektörlerinin büyümesi; İspanya ile Polonya’nın 2012 yılındaki gibi keskin daralma eğilimini sürdürmeleri beklenmektedir. 2013 yılının tamamında, AB inşaat sektörünün % 2 oranında küçülmesi; 2014 yılında ise, % 1 ile büyüme eğilimine girmesi beklenmektedir.

Otomotiv Sektörünün Üretimi Ekside Seyretmeye Devam Edecek

AB binek otomobil satışları 2013 yılının ilk aylarında baskı altında kalmaya devam etmiş, otomobil tescilleri, Mart ayında % 10.2, ilk çeyrekte ise, % 9.8 oranında azalmıştır. Otomotiv satışlarındaki durgunluk, beklendiği gibi Güney Avrupa’dan, Kuzey Avrupa ülkelerine sıçramıştır. Ocak-Şubat döneminde, AB piyasasındaki ticari araç satışları da % 11.4 oranında azalmıştır. Ancak bölgedeki otomobil üreticileri ABD, Asya ve Rusya pazarlarına yönelik ihraç satışlarını arttırmaya devam etmişlerdir. Buna rağmen, 2013 yılının ilk çeyreğinde, AB’nin otomobil üretimi % 7.5 oranında azalmıştır.

2013 yılında % 4 civarında azalması beklenen AB’nin otomobil üretiminin, yılın son çeyreğinden itibaren kademeli bir şekilde toparlanmaya başlayacağı ve 2014 yılında % 2.5 oranında artış göstereceği tahmin edilmektedir.

Makine Sektöründe Beklenti % 1 Düşüş

2012 yılında makine ve ekipman yatırımlarındaki keskin azalmaya rağmen, AB makine sektörü son derece durağan bir görüntü vermektedir. Özellikle üçüncü ülkelere ihracata odaklanan ve rekabetçi ürün çeşitleri üreten ülkeler, üretimlerini arttırmayı başarmışlardır. 2012 yılında % 3 oranında azalan AB makine sektörünün üretiminin, 2013 yılında % 1 ile azalmaya devam etmesi ve 2014 yılında % 3 oranında artış göstermesi beklenmektedir.

Boru Üretimi 2014 Yılında Artacak

2012 yılının tamamında % 6 oranında azalan AB’nin boru üretiminin, 2013 yıllının ilk çeyreğinde de gerilemeye devam ettiği gözlenmektedir. 2012 yılında, Almanya ve Fransa’nın boru üretimi artarken, İspanya ve Polonya’nın üretimlerinde keskin düşüş yaşanmıştır. 2013 yılında % 1.5-2 aralığında azalması beklenen AB’nin boru üretiminin, 2014 yılında % 2.5 oranında artacağı öngörülmektedir. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber