AB Çelik Tüketicisi Sektörler Toparlanıyor Tarih: 24 Kasım 2016

Avrupa Çelik Derneği (Eurofer) tarafından yayımlanan Avrupa Ekonomi ve Çelik Piyasası Raporu 2016-2017 / 3. Çeyrek Raporu’na göre, 2016 yılının ilk çeyreğinde, Avrupa Birliği ekonomisi % 0.5, Euro bölgesi ekonomisi ise % 0.6 oranında büyümüştür. Yıllık bazda, Avrupa Birliği’ndeki büyüme % 1.8’e ulaşmıştır. İngiltere’nin AB’den çıkması yönünde genel görüşün çıktığı referandum sonuçlarının, kısa vadede ekonomiye güvenin zayıflamasına neden olacağı, ancak buna rağmen, AB’de yatırımların % 2.7 oranında artması beklenmektedir.  

Yalnızca Boru Sektörü Negatifte

AB çelik tüketicisi sektörler 2016 yılına güçlü bir başlangıç yapmış, üretim % 1.8 oranında artmıştır. Yumuşak geçen kış koşulları, inşaat faaliyetlerinin daha fazla devam etmesine ve daha erken canlanmasına neden olmuştur. Otomotiv sektörü de parlak bir performans sergilerken, çelik tüketicisi sektörleri aşağı çeken tek sektör, boru imalatı olmuştur. Yılın ikinci çeyreğine yönelik tahminler, kilit çelik tüketicisi sektörlerin faaliyetlerinde hafif bir artış yaşanacağına işaret etmektedir. Yılsonu itibariyle ise, tüketici sektörlerin faaliyetlerinin % 2.4 oranında artacağı öngörülmektedir.
Yılın ilk çeyreğinde % 1.1 oranında artan AB inşaat sektöründeki hareketliliğin, yılın ikinci yarısında güçleneceği ve yılı % 1.8 oranında büyüme ile kapatacağı tahmin edilmektedir. 2017 yılında ise, inşaat sektöründeki büyümenin % 2.4’e çıkacağı öngörülmektedir.

AB otomotiv sektöründe, ikinci çeyrekte büyüme hızlanmış satışlar özellikle Nisan/Mayıs aylarında  % 9.9 oranında artış göstermiştir. Fransa, İtalya ve İspanya’da çift haneli oranlarda talep artışı yaşanmıştır. Diğer pazarlardaki toparlanmaya rağmen, Rusya’ya yönelik satışlardaki azalmayla, otomotiv ihracatında önemli bir artış yaşanmamıştır. Yılın ilk çeyreğinde, AB’nin otomotiv sektörü üretimi ise % 6.8 oranında artmıştır. 2016 yılında, AB otomotiv ve yedek parça sektörünün toplam üretiminin % 5.5 oranında artması beklenmektedir.

2016 yılının ilk çeyreğinde, AB’nin boru üretimi % 6.8 oranında düşüş göstermiştir. Petrol fiyatlarının, üreticilerin yatırım için tatmin edici kâr elde edebilecekleri seviyenin altında olması nedeniyle, petrol ve gaz arama ve üretim faaliyetleri yavaşlamıştır. Bunun sonucunda da, uluslar arası piyasalarda geniş dikişli ve petrol borularına olan talep de azalmıştır. Bu arada, azalan taleple birlikte, global piyasalarda boru üretiminde oluşan kapasite fazlalığı da, piyasada rekabetin daha da şiddetlenmesine neden olmuştur. 2016 yılının tamamında, AB’nin boru üretiminin % 5.5 oranında artması beklenmektedir.