ABD Çelik Sektörünün Genel Görünümü Tarih: 24 Kasım 2016

Amerika Demir Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından yayımlanan yıllık raporda; ABD çelik sektörünün enerji verimliliği konusunda yapılan başarılı çalışmaların etkisi ile enerji tüketimini azalttığı, 1990 2010 yılları arasında bir ton çelik üretiminde kullanılan enerjinin % 27 azaltıldığı, karbondioksit emisyonlarının ise % 33 düşürüldüğü ve çelik sektörünün doğaya verdiği zararın asgari seviyede tutulabilmesi konusunda önemli bir ilerleme sağlandığı bildiriliyor.

ABD’de toplanarak, geri dönüştürülmek üzere, ekonomiye kazandırılan çelik hurdası miktarının % 88 seviyesinde olduğu, hurda dönüşüm ofisi verilerine göre, 2010 yılında ABD’de toplanan 76 milyon ton hurdanın ülke içerisindeki veya dışındaki tesislerde yeniden çelik haline getirildiği kaydediliyor.

ABD merkezli çelik üreticilerinin sıkı devlet kontrollerinden geçerek faaliyette bulunduğu ve mevcut teknoloji ile çevreye minimum zararın verilmesinin sağlandığı açıklanıyor.

Amerikan çelik sektörünün, 150.000 kişiye doğrudan iş imkânı sağladığı, 1 milyondan fazla kişinin de dolaylı olarak istihdam edildiği; ABD çelik sektörünün çalışma verimliliği alanında dünya lideri olduğu aktarılıyor.

1980 yılında bir ton çelik üretimi için 10 saat iş gücünün gerektiği, ancak 2010 yılında söz konusu ihtiyacın 2 saate kadar gerilediği bildiriliyor.

ABD’nin dünya ticaret örgütü normlarına uygun şekilde ticarete izin verdiği, Amerikan çelik sektörünün gereken tüm şartları yerine getirerek dünya ile rekabete hazırlandığı; ancak dış pazarlardaki rakip firmaların devlet desteği ile hareket etmeleri durumunda haksız rekabet ortamının oluşacağı ve başta Çinli firmalara karşı olmak üzere Amerikan hükümetinin anti damping tehdidine karşı yeni stratejiler geliştirmesi gerektiği dile getiriliyor.

Demir çelik endüstrisinin Amerikan ekonomisinin belkemiği olduğu, otomotiv, ulaşım, makine ve savunma sektörleri için vazgeçilmez bir öneminin bulunduğu; ikinci dünya savaşının ardından yaşanan en büyük ekonomik krizin geride bırakıldığı ve Amerikan çelik sektörünün yeniden toparlandığı, global piyasalarda yeniden eski konumuna ve gücüne kavuştuğu vurgulanıyor.

2011 yılında, 91 milyon ton çelik üretimi yapan ABD’nin, 22 milyon ton nihai çelik mamulü ithalatı, 13 milyon ton çelik ihracatı yaptığı ve görünür çelik tüketiminin 98 milyon ton seviyesinde bulunduğu bilgisi veriliyor.

Amerikan çelik endüstrisini etkileyen birçok sanayi kolunun olduğu, otomotiv, hava-kara-deniz ulaşımı, savunma sanayi gibi dünyayı etkileyen ABD menşeli kritik sektörlerin tüketimlerinin sürekli olarak devam edeceği ve ABD çelik üretimine her zaman ihtiyaç duyulacağı ifade ediliyor.