ABD HRC Soruşturmasında, Sübvansiyon Soruşturmasını Ülkemiz Adına Önlemsiz Kapattı; AD Soruşturmasında Marjları Revize Etti Tarih: 24 Kasım 2016

ABD tarafından ülkemiz yanı sıra 6 ülkeden yapılan sıcak haddelenmiş sac ithalatına karşı yürütülmekte olan anti damping ve sübvansiyon soruşturmalarına ilişkin nihai sonuçlar 4 Ağustos 2016 tarihinde açıklanmış ve buna göre sübvansiyon soruşturması kapsamında, Çolakoğlu Dış Ticaret A.Ş. için % 0.34 (de minimis), Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları için ise % 6.01 ve diğerleri için % 6.01 oranlarında sübvansiyon marjı hesaplanmış; anti-damping soruşturması kapsamında ise, Çolakoğlu Dış Ticaret için % 7.15; Erdemir için % 3.66 ve diğerleri için % 6.67 damping marjı belirlenmişti.

29 Eylül 2016 tarihinde ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanan bildirime göre, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun (ITC), nihai karar aşamasındaki zarar değerlendirmesinde ihmal edilebilir (negligible) ithalat analizini yürüttüğü ve bu çerçevede ‘de minimis’ marj hesaplanan Çolakoğlu Dış Ticaret A.Ş. (Çolakoğlu) firmasından yapılan ithalatı zarar analizinin dışında tuttuğu anlaşılıyor. Bildirimde, Çolakoğlu dışında Türkiye’den yapılan soruşturma konusu HRC ithalatının ABD’nin ilgili ürün ithalatında % 3’ün altında kaldığına ve ihmal edilebilir olduğuna hükmedilerek sübvansiyon soruşturmasının ülkemiz adına önlemsiz kapatılmasına karar verildiği belirtiliyor.  

Bu arada, 3 Ekim 2016 tarihinde ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanan nihai karara göre ITA, anti-damping soruşturmasına taraf firmaların yasal temsilcilerince damping marjı hesaplamalarının hatalı olduğuna yönelik yapılan başvurular neticesinde, damping marjlarını Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları için % 4,15; Çolakoğlu için % 6,77 ve diğer ihracatçı kuruluşlar için %6,41 olarak revize etmiş bulunuyor. Buna göre, 29 Eylül 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren revize anti-damping vergilerinin, 5 yıl süreyle yürürlükte kalması bekleniyor.