AIIS Başkanı John Foster: Türk Çelik Sektörü Dünyadaki En Profesyonel Endüstrilerden Biri Tarih: 24 Kasım 2016

Çelik İhracatçıları Birliği öncülüğünde oluşturulan Türk çelik heyetinin ABD’ye yapılan ziyaret esnasında, 20 Haziran 2013 tarihinde ABD Texas’ın Başşehri Houston’da katıldıkları toplantıda, Amerikan Uluslararası Çelik Enstitüsü Başkanı John Foster tarafından yapılan konuşmada, Türk çelik endüstrisinin uzun yıllardır ABD pazarında faaliyet gösterdiği ve Türkiye menşeli inşaat demirinin ülkede önemli bir yere sahip olduğu hususuna vurgu yapıldığı belirtiliyor.

John Foster’ın 23 yıldır Türk çelik üreticileri ile ticaret yaptığı ve Türk çelik endüstrisinin dünyadaki en profesyonel ve sofistike grup olarak nitelendirdiği; Houston Limanı’ndaki birçok şirkete ait büyük depolarda 150 bin tondan fazla Türkiye’den ithal edilen inşaat demiri ve filmaşin kargolarının stoklandığı, Asil Çelik gibi vasıflı çelik üretimi yapan firmalardan da çeşitli ürünlerin sipariş edildiği ve ABD’deki birçok tüketici sektörün Türkiye’den getirtilen ürünleri kullandığı bildiriliyor.

Körfez bölgesinde yapılan petrol, doğalgaz gibi birçok yatırımda Türkiye’den ithal edilen boruların kullanıldığı ve yüklenici firmaların Türkiye menşeli borulardan son derece memnun kaldıkları; Türk çelik sektörünün verdiği güven ve sunduğu kalite ile ABD’li yatırımcılarla çok sayıda iş ortaklığına imza attıkları, bu durumun karşılıklı olarak iki ülkenin de GSYİH’nı desteklediği aktarılıyor.

Türkiye’den ithalat yapan tüccarların da yer aldığı International Longshoreman’s Association (ILA) gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında AISI üyelerinin bulunduğu; söz konusu kuruluşların da Amerika’nın uygulamış olduğu serbest piyasa anlayışının korunarak devam ettirilmesi gerektiği hususunda hemfikir oldukları bilgisi veriliyor.

ABD-Türkiye çelik endüstrileri arasında karşılıklı güven ortamının oluştuğu ve Türk çelik sektörünün uluslararası ticaret kurallarına uygun bir şekilde küresel inşaat demiri piyasasının önemli oyuncularından birisi haline geldiği ve Anti Damping konusunda tavrı açık olan ABD’nin Türkiye için önemli bir pazar olma özelliğini koruduğu vurgulanıyor.

John Foster’ın 16 yıl boyunca ABD yerel çelik piyasasında görev yaptığı ve sektöre sonsuz güven duyduğu, sektörün enerji maliyetlerinin azaltılması konusunda uzun soluklu çalışmalardan sonra küresel sıralamada ön sıralara geçmeye başladığı; ancak ülkedeki arz-talep arasında oluşan ve ekonomik göstergelere göre değişim gösteren 15-30 milyon tonluk negatif farka dikkat edilmesi gerektiği kaydediliyor.

Çelik ithalatçılarının belli kalemlerde çeşitli ödemeler yapmalarına rağmen, Hükümetin yıllardır liman faaliyetleri için fonlama yapmadığı; 2012 yılında AIIS’in yaptığı çalışmaların neredeyse başarılı olacağı; ancak Senato’nun görevini yerine getirmemesi nedeniyle, nihai kararın çıkmadığı; ancak bu yıl Senato’nun çıkardığı yeni mevzuat ile birlikte, AIIS’in başarıya ulaşmaya yakın olduğu kaydediliyor.

ABD’nin çelik ithalatında % 5-6 oranında Türkiye’nin payı olduğu; ancak ABD’ye önemli miktarda slab ve sıcak sac ihracatı yapan sınır komşularının ve ABD’de iştiraki olan Brezilya, Rusya ve Kore menşeli yabancı çelik üreticilerinin hesaba katılmadığı durumda, Türk çelik endüstrisinin öneminin arttığı John Foster tarafından ifade ediliyor. American Metal Market – Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber