Avrupa Birliği Rekabet Gücüne Odaklanıyor Tarih: 24 Kasım 2016

Enerjiden sorumlu AB Komiseri Günther Öttinger 10 Mayıs tarihinde gerçekleşen BUSINESSEUROPE Yönetim Kurulu toplantısına katılarak AB’nin enerji ve iklim değişikliği konularında izleyeceği politikalar hakkında bilgi verdi. Avrupa’nın rekabet gücüne yeniden hız verilmesinin önemini vurgulayan Öttinger, iş dünyasının bu konuyla ilgili olarak sesini daha fazla duyurması ve AB 2020 Stratejisi kapsamındaki eylem planlarının oluşturulması ve uygulanmasına daha etkin katılması gerektiğine işaret etti. BUSINESSEUROPE Yönetim Kurulu üyeleri Avrupa’da özellikle enerji altyapısı alanında hâlihazırda yeterli yatırım yapılmaması, enerji ile ilgili yenilikçi teknolojilerin geliştirilmemesi, Avrupa’nın enerji alanındaki rekabet gücünün zayıflaması, enerji verimliliği ile ilgili bürokrasinin daha da artması, karbon fiyatlaması ve emisyon ticaret sistemi uygulamalarının gelecekte nasıl olacağı konusundaki belirsizlikler konusunda Komiser Öttinger’den ayrıntılı bilgi istediler.

Avrupa özel sektörünün AB’nin 20-20-20 stratejisini desteklediğini vurgulayan BUSINESSEUROPE Genel Direktörü Philippe de Buck, sürdürülebilirlik, arz güvenliği ve rekabetçilik konularının Avrupa özel sektörü açısından en önemli noktalar olduğunu vurguladı. Philippe de Buck ayrıca AB’nin önümüzdeki dönemlerde oluşturacağı yasal düzenlemelerde mutlaka “rekabetçilik kontrolü” yapılarak söz konusu yasal düzenlemenin Avrupa’nı küresel rekabet gücüne olası etkilerinin önceden belirlenmesi gereğine vurgu yaptı.

Eurostat verilerine göre AB’de ortalama elektrik fiyatları 2001 2011’de %45 arttı. ABD ve AB arasında gaz fiyatları arasında büyük fark olması (AB’de gazın MWH’si 25 iken ABD’de 6) ve Almanya’nın nükleer enerji üretimini kademeli olarak sonlandıracak olması AB sanayisi açısından endişe kaynağı. AB Komisyonu’nun tahminlerine göre Avrupa’nın artan enerji ihtiyacına karşılık verebilmek için 2020’ye kadar 1 trilyon ’luk yatırım yapılması gerekiyor. Ancak hâlihazırda enerji altyapılarına yeterince yatırım yapılmadığı görülüyor. Altyapı projeleri için öngörülen 9,1 milyar ’luk bütçenin yeni mali perspektife alınıp alınmayacağı ise hâlihazırda kesinlik kazanmış değil. (TÜSİAD Avrupa İş Dünyası Gündemi, 25 Mayıs 2012)