Bazı Yassı Çelik Ürünlerinin Gümrük Vergisi Oranları Yükseltildi Tarih: 24 Kasım 2016

2013 yılı İthalat Rejimi 31/12/2012 tarih ve 28514 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2013 yılı İthalat Rejimi kararına göre, 2012 yılında geçerli olan vergi oranları yürürlükte kalırken, 2012 yılına kıyasla, bazı alaşımsız, alaşımlı ve paslanmaz yassı çeliklerin ithalat vergileri değiştirilmiştir.

Buna göre, 2012 yılında ithalatı gümrük vergisinden muaf olan alaşımsız yassı çelik ürünlerinden,

  • Geniş levhalar (C=>%0, 6, gen.<500mm.sıcak hadde, kalınlık=>4, 75mm.kaplanmamış) (GTİP 721114002112)
  • Geniş levhalar (C <%0, 6, gen.<500mm.sıcak hadde, kalınlık=>4, 75mm.kaplanmamış) (GTİP 721114002912)
  • Şeritler (C oranı <%0, 25, genişlik <500mm. kalınlık >3, 5mm soğuk hadde) (GTİP 721123300021)
  • Yassı çubuklar (C oranı <%0, 25, genişlik <500mm. kalınlık >3, 5mm soğuk hadde) (GTİP 721123300022)
  • Yassı hadde ürünü (C oranı <%0, 25, genişlik <500mm. kalınlık <3, 5mm soğuk hadde) (GTİP 721123809011)

ürünlerinin ithalatına, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren % 10 oranında gümrük vergisi getirilirken, 2012 yılında gümrük vergisinden muaf olan alaşımlı yassı çelik ürünlerinden,

  • Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddeli (rulo) en=>600mm, diğer) (GTİP 722530900000) ve
  • Alaşımlı çeliklerden diğer yassı hadde mamulleri (600mm’den az) (GTİP 722699700000)

ürünlerinin ithalatına % 6 oranında gümrük vergisi getirilmiştir.

Söz konusu vergi değişikliklerinin, 2011 yılında 775.000 ton, 2012 yılının Ocak-Kasım döneminde ise, % 19.5 oranında artışla, 871.000 ton olarak gerçekleşen yassı çelik ürünlerinin ithalatını etkilemesi beklenmektedir. 2012 yılının Ocak-Kasım döneminde, Türkiye’nin toplam 6 milyon tonluk yassı ürün ithlaatının, % 14.5 oranındaki kısmının, 2013 yılı itibariyle vergi oranları yükseltilen ürünlerden oluşması, vergi artışlarının önemini ortaya koymaktadır