Haberler

Ocak-Haziran Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi % 3.7 Arttı

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Haziran ayında 2017 yılının aynı ayına kıyasla %0.7 oranında artışla, Mayıs ayına kıyasla ise, % 8.5 oranında düşüşle 3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayında elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla % 1.5 artarken, entegre tesislerin üretimleri % 1 oranında azaldı. Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Basın Bülteni

ÇELİK ÜRETİMİ Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi, 2018 yılının Mayıs ayında % 0,5 oranında artarak 3.3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde ise % 4,3 artışla 15,9 milyon üretim seviyesine ulaşıldı. Söz konusu dönemde slab üretiminde % 7,1, kütük üretiminde ise % 3 oranında gelişme kaydedildi. ÇELİK TÜKETİMİ 2018 yılı Mayıs ayı verilerine göre, nihai

Ocak-Mayıs Döneminde Türkiye’nin Hurda İthalatı % 11.3 Oranında Arttı

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin toplam hurda ithalatı, miktar açısından %11.3 oranında artışla 9 milyon tona, değerde ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, % 42.7 oranında artışla 3.1 milyar dolara yükseldi. Ocak-Mayıs döneminde ABD’den yapılan hurda ithalatı % 23.6 oranında kayda değer bir artışla, 2017 yılının aynı döneminde kaydedilen 1.4 milyon tondan 1.7 milyon ton seviyesine yükselirken,

Ocak-Mayıs Döneminde Türkiye’nin Nihai Mamul Üretimi ve Tüketimindeki Artış Devam Etti

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin nihai mamul üretiminde ve tüketimindeki artış eğilimi devam etti. 2018 yılının ilk beş aylık döneminde Türkiye’nin nihai mamul üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 10.5 oranında artışla 17.4 milyon tona yükseldi. Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’de % 2.4 oranında artışla 10.7 milyon ton uzun ürün, % 26.4 artışla 6.7 milyon ton yassı

Ocak-Mayıs Döneminde Türkiye’nin Toplam Çelik Ürün İhracatı Miktarda % 4 Azalırken, Değerde % 20.2 Arttı

Mayıs ayında Türkiye’nin yassı ürün ihracatı, % 9.1 oranında artışla 495.5 bin tona yükselirken, uzun ürün ihracatı, % 3 oranında düşüşle 731 bin tona geriledi. Söz konusu ayda yarı ürün ihracatı, % 50.4 gibi keskin bir düşüşle, 39.5 bin tona gerilerken, ithalatı % 101.7 oranında kayda değer bir artışla 654 bin ton seviyesine yükseldi. Aynı

Ocak-Mayıs Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi % 4.3 Arttı

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Mayıs ayında 2017 yılının aynı ayına kıyasla % 0.5 oranında artışla, 3 milyon 325 bin ton seviyesinde gerçekleşti. Üretim Nisan ayına kıyasla, % 12.3 oranında güçlü bir artış yakaladı. Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla % 1.3 artarken, entegre tesislerin üretimleri % 1.2 oranında düşüş gösterdi. Türkiye

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Basın Bülteni

05 Haziran 2018 ÇELİK ÜRETİMİ Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi, 2018 yılının Nisan ayında % 3,1 oranında gerileyerek 3.1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde ise % 5,1 oranında artışla 12.5 milyon üretim seviyesine ulaşıldı. Söz konusu dönemde slab üretiminde % 6,8, kütük üretiminde ise % 4,3 oranında gelişme kaydedildi. ÇELİK TÜKETİMİ 2018 yılı Nisan

Ocak-Nisan Döneminde Türkiye’nin Hurda İthalatı % 23 Oranında Artış Gösterdi

2018 yılının ilk dört aylık döneminde Türkiye’nin toplam hurda ithalatı, miktar açısından % 23 oranında artışla 7.3 milyon tona, değerde ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, % 58 oranında büyük bir artışla 2.5 milyar dolara yükseldi. Ocak-Nisan döneminde ABD’den yapılan hurda ithalatı % 48 oranında kayda değer bir artışla, 2017 yılının aynı dönemindeki 979 bin

Ocak-Nisan Döneminde Nihai Mamul Üretimi ve Tüketimindeki Artış Eğilimi Devam Etti

Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin nihai mamul üretimi ve tüketimindeki artış eğilimi devam etti. 2018 yılının ilk dört aylık döneminde Türkiye’nin nihai mamul üretimi, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla % 10.2 oranında artışla 13.6 milyon tona yükseldi. Ocak-Nisan döneminde Türkiye’de % 4.2 oranında artışla 8.5 milyon ton uzun ürün, % 21.7 artışla 5.2 milyon ton yassı mamul

Ocak-Nisan Döneminde Türkiye’nin Toplam Çelik Ürün İhracatı Miktarda Azaldı, Değerde Arttı

Nisan ayında Türkiye’nin toplam çelik ürün ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla miktar açısından % 9.1 oranında düşüşle 1.5 milyon tona gerilerken, değer açısından % 15 oranında artışla 1.3 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda Türkiye’nin toplam çelik ürün ithalatı, % 30.4 oranında artışla 1.6 milyon ton seviyesine yükselirken, değer açısından % 43.6 oranında artışla