Çelik Sektörü, 2011 Yılını Rekor Üretimle Kapattı Tarih: 24 Kasım 2016

Aralık ayında, Türkiye’nin ham çelik üretimi , 3 milyon 112 bin ton ile tarihinin en yüksek aylık üretim miktarına ulaştı. Çelik sektörü, böylece üretimini 2010 yılının Aralık ayına kıyasla, % 11.5; Kasım ayına kıyasla ise % 9.2 oranında arttırarak, en son Ekim ayında ulaştığı 3 milyon 84 bin tonluk üretim seviyesinin de üzerine çıkarmış oldu.

Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)

Ara.10

Kas.11

Ara.11

Aralık 11/10

Ara.11/ Kas.11

EO

2.052

2.129

2.330

13,5

9,5

BOF

739

720

782

5,8

8,6

TOPLAM

2.791

2.849

3.112

11,5

9,2

2011 yılının tamamında ise, Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi % 17 oranında artışla, 2010 yılındaki 29.1 milyon ton seviyesinden, 34.1 milyon ton seviyesine ulaştı. Kütük üretimi % 11.8 oranında artışla, 24.4 milyon tona ulaşırken, slab üretimindeki yüksek oranlı artış sebebiyle, kütük üretiminin toplam ham çelik üretimi içerisindeki payı, 2010 yılındaki % 74.9’dan % 71.5 seviyesine geriledi. Slab üretimi ise, % 32.7 oranında artışla, 2010 yılındaki 7.3 milyon tondan, 9.7 milyon tona ulaştı. Slab üretimindeki yüksek oranlı artış sayesinde, toplam ham çelik üretimi içerisinde slabın payı, 2010 yılındaki % 25.1’den % 28.5’e yükseldi. Ancak, 2011 yılının son aylarında yassı ürün piyasasının zayıf konumu nedeniyle, slab üretimindeki artış beklentilerin altında kaldı. Böylece, çelik sektörünün 2011 yılında elde ettiği 4.96 milyon tonluk üretim artışının % 51.8’i (2.57 milyon ton) kütük, % 48.2’si (2.39 milyon ton) slab üretiminde yaşandı.

Türkiye’nin Toplam Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

%
değişim
(11/10)

% pay
2011

Kütük

20.302

22.028

22.650

20.524

21.827

24.400

11,8

71,5

Slab

3.135

3.726

4.156

4.779

7.316

9.707

32,7

28,5

TOPLAM

23.437

25.754

26.806

25.303

29.143

34.107

17,0

EO

17.252

19.362

19.772

17.741

20.905

25.275

20,9

74,1

BOF

6.185

6.392

7.034

7.562

8.238

8.832

7,2

25,9

Üretim yöntemleri açısından, 2011 yılında sağlanan 4.96 milyon tonluk üretim artışının, % 88 oranındaki 4.37 milyon tonluk kısmı elektrik ark ocaklı tesislerde, % 12 oranındaki 594.000 tonluk kısmı yüksek fırınlarda üretim yapan tesislerde gerçekleştirildi. Böylece, 2010 yılına kıyasla, elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretimleri % 20.9 oranında artışla, 20.9 milyon tondan, 25.3 milyon tona yükselirken, toplam ham çelik üretimi içerisindeki payı % 71.7’den % 74.1’e çıktı. Yüksek fırınlarda gerçekleştirilen ham çelik üretimi ise, % 7.2 oranında artışla, 8.24 milyon tondan, 8.83 milyon tona ulaştı. Üretimdeki zayıf artış nedeniyle, yüksek fırınlarda gerçekleştirilen ham çelik üretiminin, toplam üretim içerisindeki payı, 2010 yılındaki % 28.3’ten % 25.9’a geriledi.

İç piyasadaki güçlü tüketim, ihracat artışı ve artan ürün çeşitliliğinin sağladığı ithal ikamesi sayesinde, çelik sektörümüz 2011 yılında dünya ortalamasının iki katından daha yüksek bir oranda büyüme performansı gösterdi. Kapasite ve ürün çeşitliliğindeki artışın da desteğiyle, ham çelik üretiminin 2012 yılında % 10 civarında artışla, 37.5 milyon ton civarına ulaşacağı tahmin ediliyor.