ÇİB Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi Laboratuvar Hizmetleri İçin Matil A.Ş.’Yi Kurdu Tarih: 24 Kasım 2016

Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında 55 milyar dolar ihracat hedefleyen Türk demir-çelik sektörü adına Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), bu hedefe ulaşmada önemli bir araç olan Ar-Ge, innovasyon, teknoloji geliştirme ve akredite laboratuar hizmetleri konusunda faaliyet göstermek üzere Matil Malzeme Test ve Analiz Laboratuarları A.Ş.’yi kurdu.

ÇİB’den yapılan açıklamada, MATİL A.Ş.’nin öncelikle ihracat faaliyetleri için ihtiyaç duyulan ve yetkili belgelendirme kuruluşlarınca yurtdışından sağlanan malzeme test ve analiz işlemlerinin yurtiçinde yapılmasına yönelik akredite laboratuarlar kuracağı bildirildi. Yorulma testi başta olmak üzere tüm mekanik ve kimyasal testler, hammadde analizleri ve çevresel yükümlülüklere yönelik ölçümlerin yapılacağı, testlerin uygulanacağı ve analiz işlemlerinin gerçekleştirileceği merkezi laboratuvarlar sayesinde; yüksek test maliyetleri, yurtdışına nakliye, gümrükleme ve uzun test süreleri gibi zaman ve enerji kaybına yol açan birçok sorunun giderilmesi yanında; yurtdışına ihraç edilen ürünlere ilişkin bir kontrol mekanizması oluşturularak Türk çeliğinin uluslar arası pazarlardaki güvenilirliği ve saygınlığının korunmasına katkı sağlanması da hedeflenmektedir. Diğer yandan; akredite laboratuarların ihracat kadar; demir-çelik sektörü girdi malzemelerinin ithalatında karşılaşılan sorunların çözümüne katkı vermesi; özellikle de ithal çelik ürünlerinin bu laboratuarlarda teknik uygunlukları tespit edildikten sonra, ithalatının belgelenmesi yoluyla ülkemize kalitesiz ve standart dışı mal girişinin engellenmesinde de önemli görevler üstlenmesi beklenmektedir.

MATİL A.Ş.’nin diğer bir önemli ve daha kapsamlı görevi ise, 26.12.2012 tarihinde kamuoyuna açıklanan “Türk Demir Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi Ve Eylem Planı’nda” belirtilen beş temel hedeften birisi olan “Ar-Ge kapasitelerini geliştirmek” hedefi doğrultusunda; sektörün yüksek katma değerli ürünlerin üretim üssü olmasına, rekabet gücünün artırılmasına ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik olarak Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi kurmaktır. Öncelikle Türk demir-çelik sektörü olmak üzere, diğer tüm ülke ve sektörlerin yararlanabileceği Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’nin, bir sonraki aşamada merkezi laboratuarlar ile birlikte tek çatı altında çevre dostu bir kampüste faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. Ar-Ge ve İnovasyon merkezinde ana hedef: haftada yedi gün ve günde yirmi dört saat disiplinler arası çalışmaların yürütüldüğü; dünyadaki paralel gelişmeler ve sektörel önerilerin takip edilip innovatif fikirlerin geliştirilerek uygulamaya geçirildiği, bu amaçla malzeme-yeni ürün-süreç-teknolojilerin geliştirildiği; ilgili sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliklerinin yapıldığı bir çalışma ortamı ve platform meydana getirmek ve sürdürmektir.

MATİL A.Ş.’nin bahse konu hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak belirlenen bir yol haritası doğrultusunda, kısa, orta ve uzun vadeli çalışmaları, alanında tecrübeli ve uzman bir ekip tarafından yürütülmektedir.