Çin Emlak Sektörünün 2024 Yılına Kadar Pik Noktaya Ulaşması Beklenmiyor Tarih: 24 Kasım 2016

Avustralya Merkez Bankası yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Çin ekonomisindeki yavaşlamaya bağlı olarak emlak sektöründeki durgunluğun kalıcı olmasının beklendiği, ancak yatırımların devam edeceği dile getiriliyor.

Avustralya’nın en büyük ihraç kalemi olan demir cevherinden yılda 61.4 milyar dolarlık gelir elde edildiği ve dünyanın en büyük demir cevheri tüketicisi olan Çin’deki yavaşlamanın Avustralya ekonomisi için kötüye işaret olduğu vurgulanıyor.

Çin’deki gelişmelerin global çelik sektörü açısından çok önemli olduğu ve milyarlarca dolarlık ekonomilerin birinci derecede etkilendiği belirtiliyor.

Çin emlak sektörünün çelik ekonomisini en fazla destekleyen tüketici olduğu, 2011 yılı içerisinde 1.9 milyar m2’lik konut inşaat edildiği, söz konusu miktarın Avustralya’daki toplam emlak yatırımlarından fazla olduğu kaydediliyor.

Çin inşaat endüstrisinin 2017 yılına kadar gelişimini sürdüreceği ve 2030 yılına kadar düşüş göstermeyeceği, ancak zirvesine 2024 yılından önce ulaşmayacağı tahmin ediliyor.

Yılda 20 milyonluk nüfus artışı olan Çin’de, emlak piyasasının Çin hükümeti için hayati değer taşıdığı, 1990 yılında toplam nüfusun çeyreğinin kentsel bölgelerde

yaşadığı, 2012 yılında ise, toplam nüfusun yarıdan fazlasının şehirlere yerleştirildiği görülüyor.

2030 yılı itibariyle Çin nüfusunun % 70’i olan 691 milyon insanın kentsel bölgelere yerleşeceği; şehirlerdeki yapılanmaların çelik sektörünü desteklemeye devam etmesi bekleniyor.

Çin’in çelik üretiminin yalnızca % 14’ünün inşaat sektörü tarafından kullanıldığı, ancak önümüzdeki dönemlerde daha yüksek binaların inşa edilmeye başlanması ve şehirleşmeden kaynaklı yeni yatırım ihtiyaçları sayesinde, emlak sektörünün çelik tüketim oranının artacağı ifade ediliyor. (Reuters, 05 Eylül 2012)