Çin Hükümeti Çevre Projeleri İçin Finansal Destekte Bulunuyor Tarih: 24 Kasım 2016

Dünya Çelik Derneği worldsteel tarafından yayımlanan Çin Ekonomik Görünüm Raporu’nda, Çin Sanayi Bakanlığı (MIIT) ile Çin Kalkınma Bankası’nın (CDB) 2015-2016 yıllarında ağır sanayi kollarındaki çevre projelerine yönelik güçlü finansal destekler vereceği belirtiliyor.

Her eyaletten aday firmaların olacağı ve enerji tasarrufu, su kaynaklarının korunması, temiz üretim, eko-dizayn, doğal kaynakların verimli kullanılması ile bilgi yönetimi sistemleri gibi alanlara ilginin yöneleceği; Bakanlık ile Bankanın birlikte yürüteceği çalışma kapsamında en fazla verimin alınacağı şirketlerin belirleneceği kaydediliyor.

Söz konusu proje kapsamında, petro kimya, inşaat malzemeleri, demir dışı metaller ve imalat sektörlerinde enerji tasarrufu için teknoloji yenilenmesi, kömür ile suyun verimli kullanılması ve enerji yönetim sistemlerinin hayata geçirilmesinin hedeflendiği ve temiz üretime geçilmesi için uygun zeminin hazırlandığı aktarılıyor.

Doğal kaynakların verimli kullanılmasının yanı sıra, sanayi atıklarının daha yüksek oranlarda geri dönüşümünün sağlanmasının ve yenilenebilir kaynakların yaygınlaştırılacağı; söz konusu plân çerçevesinde her eyaletin Bakanlığa 10-20 civarında aday sunabileceği; Bakanlık ile Kalkınma Bankası’nın toplam yatırımın % 60’ı kadar finansman sağlayabileceği ve tüm adayların devlet desteği alma şansının bulunduğu bildiriliyor. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 08 Ekim 2015