Ekonomi Bakanlığı URGE Projesi ile İhracata Tam Destek Veriyor Tarih: 24 Kasım 2016

19.10.2012 tarihinde Ekonomi Bakanlığı’nın ‘Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirilmesinin Desteklenmesi’ projesi kapsamında Zafer Çağlayan ve Ekonomi Bakanlığı yetkilileri proje katılımcısı işbirlikçi kuruluşlarla bir araya geldiler.

2023 yılında, 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak maksadı ile Ekonomi Bakanlığı’nın bu desteğinden faydalanan çeşitli sektörlerden 100 işbirlikçi kuruluşun katılım sağladığı toplantıda, en başarılı projeleri yürüten 3 işbirlikçi kuruluş deneyimlerini diğer proje sahipleriyle paylaştı.

Bakan Çağlayan, URGE desteği kapsamına alınan 100 proje çerçevesinde, 81 eğitim faaliyeti, 26 danışmanlık hizmeti, 36 yurtdışı pazarlama ve 3 alım heyeti faaliyeti gerçekleştirildiğini bildirdi.

En başarılı işbirlikçi kuruluşlar arasında gösterilen Çelik İhracatçıları Birliği, destek kapsamında üst limit olarak belirlenen 5 ticaret heyetini tamamlamış olup, bu kapsamda toplam 9 ülkede 12 şehre yönelik yurtdışı pazarlama faaliyetleri gerçekleştirdi.

Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı, Namık Ekinci konuşmasında, projenin başarısının sırrının, ilk olarak sahiplenmek ve inanmak olduğunu belirtti. Ekinci, proje katılımcı firmaların birlikte hareket etmeleri ile ihtiyaçların doğru tespit edilip yol haritasını belirlemesinin başarılarının ikinci nedeni olduğunu söyledi.

Ekinci, ayrıca proje kapsamında gerçekleşen organizasyonların beklentiye cevap verecek şekilde kurgulanmasını, AR-GE ve ön heyet çalışmalarının titizlikle yapılmasını ve doğru PR ajansları ile koordineli bir şekilde organizasyonun yürütülmesini de başarıyı getiren diğer önemli unsurlar arasında gösterdi.

‘Yapılan her ticaret heyetinin ardından, heyet katılımcıları ile bir araya gelip onların eleştirilerini dinledik’ diyen Ekinci, her faaliyetin ardından eleştirileri dikkate alarak daha iyisini yapmaya gayret ettiklerini belirtti.

Proje kapsamında, Türkiye’nin çelik ihracatının yüzde 47’sini gerçekleştiren irili ufaklı 47 çelik firmasının bulunduğunu belirten Ekinci, heyet ziyareti gerçekleştirilen ülkelere ihracatımızın ziyaret sonrasında yüzde 75 oranında artış gösterdiğini söyledi.

Proje kapsamındaki 9 ülkede, 300 çelik ithalatçısı ile Türk çelik ihracatçısı firmalar arasında 4000’e yakin ikili iş görüşmesi yapıldığının altını çizen Ekinci, ‘Türkiye’de de 2 alım heyetine ev sahipliği yaptık. Gelen ithalatçılara üretim yerlerimizi göstererek, bizleri daha yakından tanımalarını sağlamaya çalıştık’ dedi.