OECD Çelik Komitesi, Global Çelik Piyasalarındaki Yavaşlamaya Dikkat Çekti – Özel Haber Tarih: 24 November 2016

31 Mayıs – 01 Haziran 2012 tarihlerinde, Paris’te gerçekleştirilen 72 OECD Çelik Komitesi toplantısında, son aylarda global çelik üretimi ve tüketimindeki yavaşlama, 2012 yılında global çelik piyasasındaki büyüme hızının yavaşlayacağına ilişkin beklentiler, artan kapasiteler ve bunların getireceği riskler gündemin önemli konuları arasında yer aldı. Toplantıda, dünya çelik ticaretinde toparlanma eğiliminin devam etmesine ve kriz öncesi zirvesine yaklaşmış olmasına rağmen, ülkeler arasındaki ticari anlaşmazlıkların artmasına neden olabilecek haksız ticaret uygulamaları konusundaki endişeler dile getirildi. Ayrıca, son dönemlerde hammadde piyasalarında bir miktar gevşeme yaşanmasına rağmen, artan madencilik maliyetleri, ticari kısıtlamalar ve potansiyel arz bozulmaları konularına dikkat çekilerek, çelik ve çelik üretiminde kullanılan hammaddelerin ticaretinde açık piyasayı destekleyecek politik yaklaşımların herkesin yararına olacağı hususuna vurgu yapıldı.

Global Çelik Talebi ve Üretimi Hızla Yavaşlıyor

2011 yılının sonlarına doğru, global ekonomideki yavaşlamaya paralel olarak, dünya çelik tüketimi yavaşlamaya başladı. CRU verilerine göre, 2011 yılının üçüncü çeyreğinde % 9 seviyesinde bulunan global çelik tüketimindeki artış, 2012 yılının ilk çeyreğinde % 0.6 seviyesine kadar geriledi. Dünya çelik tüketiminin 2/3 oranındaki kısmını gerçekleştiren Asya’nın tüketiminin, aynı dönemde % 10.7’den % 2’ye gerilemesi, dünya çelik tüketim artışının da hızla ivme kaybetmesine neden oldu. 2012 yılının ilk çeyreğinde, Çin’in çelik tüketiminin yalnızca % 2.5 oranında artış göstermiş olması, sabit mal yatırımlarındaki yavaşlama ile birlikte, çelik tüketicisi sektörlerin talebindeki azalmaya işaret etti. Japonya’nın talebinin arka arkaya dördüncü çeyrekte de gerilemeye devam etmesi, 2011 yılının Mart ayında meydana gelen depremin, halen ülkenin çelik tüketimini olumsuz yönde etkilemeye devam ettiğinin ortaya koydu. Bölgeler arasındaki en dikkat çekici farklılık ise, son aylarda Avrupa Birliği’nin tüketimi hızla gerilerken, ABD’nin yavaş ve istikrarlı bir şekilde büyümesi şeklinde ortaya çıktı.

2011 yılının sonlarında ve 2012 yılının başlarında, dünya genelinde global çelik talebindeki düşüşte, endüstriyel faaliyetlerdeki yavaşlama etkili oldu. Global çelik talebini olumsuz yönde etkileyen diğer etkenler arasında, gelişmiş ülkelerdeki inşaat faaliyetlerinin zayıf seyri de önemli bir rol oynadı. Talepteki yavaşlama eğilimine rağmen, yeni çelik üretim kapasitelerinin devam edeceğine yönelik beklenti ve tahminler, piyasanın geleceğine ilişkin endişelerin artmasına neden oldu.

2012 yılının ilk çeyreğinde, yıllık dünya ham çelik üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 1 oranında artışla, 1 milyar 507 milyon tona ulaştı. 2011 yılının üçüncü çeyreğinde % 10 seviyesinde bulunan üretim artışının, yılın son çeyreğinde % 3 ve 2012 yılının ilk çeyreğinde % 1 seviyesine gerilemesi, son 6 aydan bu yana üretim artışındaki yavaşlama eğiliminin devam ettiğini ortaya koydu. Dünya çelik üretiminin yaklaşık olarak % 46 oranındaki kısmını gerçekleştiren Çin’in üretimindeki artış ise, 2011 yılının üçüncü çeyreğindeki % 10 seviyesinden, 2012 yılının ilk çeyreğinde % 2.5 seviyesine geriledi.