Filmaşin ve Çubuk İthalat Vergileri Yükseltildi Tarih: 24 Kasım 2016

18 Ekim 2014 tarih ve 29149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimi Kararı’na Ek Kararla, AB ve STA ülkeleri haricinde ülkelerden yapılan ithalatta;
• Karbonlu filmaşin ithalatına uygulanan gümrük vergileri % 12’den % 30-40
• Karbonlu inşaat demiri ve çubuk ithalatına uygulanan gümrük vergileri, % 15’ten % 30-40
• Bor alaşımlı filmaşin ithalatına uygulanan gümrük vergisi de % 3’ten % 40
seviyesine çıkartılırken, vergiden muaf olan dövülmüş çubuk ithalatına % 30 oranında gümrük vergisi getirildi. Sözkonusu vergilerin, özellikle Çin’den yapılan bor alaşımlı çelik ithalatının sınırlandırılmasında etkili olacağı değerlendiriliyor. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber