İlk Çeyrekte AB’nin Çelik Tüketimi, Baz Etkisiyle % 4 Oranında Yükseldi Tarih: 24 Kasım 2016

Avrupa Çelik Derneği (Eurofer) tarafından yayımlanan Avrupa Ekonomi ve Çelik Piyasası Raporu 2016-2017 / 3. Çeyrek Raporu’na göre, 2016 yılının ilk çeyreğinde, AB’nin reel çelik tüketimi % 4 oranında artış göstermiştir. Reel çelik tüketiminin, tüketici sektörlerdeki büyümenin üzerinde artış göstermesinde, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinden kaynaklanan baz etkisi önemli bir rol oynamıştır. Yılın geri kalan kısmında da, reel çelik tüketiminin, tüketici sektörlerdeki büyümeye paralel olarak makul oranlarda artmaya devam edeceği ve 2016 yılının tamamında % 2.4 oranında artış göstereceği tahmin edilmektedir. 2017 yılında ise, büyümenin % 2.7 seviyesine çıkacağı öngörülmektedir.
 
Yılın ilk çeyreğinde, AB’nin görünür çelik tüketimi ise, % 3.1 oranında artış göstermiştir. Bu dönemde, ithalatın % 24 oranında artması, tüketimdeki büyümeden iç piyasada üretilen ürünlerden çok ithal ürünlerin faydalanması sonucunu doğurmuştur. Yılsonu itibariyle, görünür çelik tüketiminin % 1 oranında artması beklenmektedir.