Namık Ekinci: Başarılı Performansa Rağmen, Halen Potansiyelimizi Tam Olarak Değerlendiremiyoruz – Özel Haber Tarih: 24 Kasım 2016

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, sektör ile işbirliği içerisinde hazırlanan ve önümüzdeki 4 yıllık dönemi kapsayan, “Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2012-2016” Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tarafından, 26 Aralık 2012 günü Çırağan Sarayı’nda düzenlenen toplantıda açıklandı. Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, toplantının açılışında çelik ihracatındaki duruma ve Birlik faaliyetlerine ilişkin bir konuşma yaptı.

2012 Yılını 20 Milyon Ton ve 15.7 Milyar Dolarlık İhracatla Kapatıyoruz

Konuşmasında, 2012 yılında Avrupa’da ekonomik krizin derinleşmesi ve Afrika, Orta Doğu bölgelerinde yaşanan siyasi karışıklıkların etkileri ile küresel pazarlarda ciddi daralmalar yaşandığını, diğer taraftan dünya çelik üretiminde yaşanan artışın, çelik sektöründe kapasite fazlalığına yol açarak rekabeti daha da yoğunlaştırmak suretiyle çelik fiyatları üzerinde baskılar doğurduğunu, bu baskıların oluşturduğu düşük fiyatlar ve düşük kâr marjlarına rağmen, Türk çelik sektörü olarak ayakta kalmayı ve üretim ile ihracatımızı daha da yukarı seviyelere taşımayı başardıklarını belirten Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, “İhracatımız açısından değerlendirdiğimizde, bu hafta başı itibarı ile geçen yıla kıyasla miktarda %10,1 artış ile 19,4 milyon ton; değerde ise yaklaşık %2 artış ile 15,2 milyar tutarında ihracat gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu yılı yaklaşık 20 milyon ton ve 15,7 milyar dolar ihracat rakamına ulaşarak sonlandıracağımızı hesaplıyoruz.

Diğer birliklerin bünyesinde bulunan çelik ürünleri ihracatını de hesaba kattığımızda çelik sektörü; sanayi sektörleri arasında, otomotivin ardından ikinci en büyük ihracatçı sektör konumunda bulunmaktadır. Çelik ürünlerinin otomotiv, makine, gemi imalat, beyaz eşya gibi pek çok büyük sektör tarafından da ana girdi olarak kullanıldığı hususları dikkate alındığında, sektörün ülkemiz ihracatındaki önemi daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.” şeklinde konuşmasını sürdürdü.

180 Ülkeye İhracat Yapıyoruz, Pazarlarımızı Genişletmeye Çalışıyoruz

Çelik ürünleri ihracatında dünyanın sekizinci, Avrupa’nın ise üçüncü ihracatçısı konumunda bulunan Türk çelik sektörünün, bugün 180’in üzerinde ülkeye ürünlerini ihraç etmekte olduğunu, inşaat demiri ihracatında ise lider konumda bulunan sektörün yüksek kalitedeki ürünlerinin, dünyanın en prestijli inşaatlarında öncelikli olarak tercih edildiğini vurgulayan Ekinci, “Bildiğini üzere çelik sektörü olarak, 2023 yılında 55 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşırken, üretim miktar ve çeşitliliğimiz ile ihracatımızı arttırmamız ve de yeni pazarlar bulmamız şarttır. Bir ürünü satabileceğiniz ölçüde üretimini yapabilirsiniz. Sektörün pazar imkânlarının geliştirilmesi ve ihracatımızın düşük olduğu pazarlara daha fazla ihracat yapılabilmesi için, Çelik İhracatçıları Birliği olarak, bir Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) mevzuatı çerçevesinde çeşitli faaliyetler düzenliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ticaret heyetleri ile hedef pazarlardaki çelik ithalatçıları, tüketicileri, ilgili devlet kurumları ve medya kuruluşları ile temaslarda bulunurken, Türkiye’ye gelen alım heyetlerine Türk çelik sektörünün tanıtılmasına ve bağlantıların yapılabilmesine yönelik organizasyonlar yürütüyoruz. Bu kapsamda, son 1 yılda Şili, Peru, Kolombiya, Pakistan, Bangladeş, Nijerya, Gana, Kenya ve Tanzanya’ya sektörel ticaret heyeti ziyaretleri düzenledik” dedi.

Sektöre Ara Eleman Yetiştirilmesine Büyük Önem Veriyoruz

Sektöre yeni ihraç pazarları kazandırmaya yönelik çalışmalar yanında, ara eleman yetiştirilmesi konusuna da büyük önem verdiklerini belirten Ekinci, “2011 yılında Sarıseki ÇİB R. Sami Yazıcı Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi’nin temeli atıldı ve birkaç ay içerisinde okulun inşaatı tamamlanmış olacak. Bunun dışında, Gebze’de ÇİB A.Nuri Çolakoğlu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin temeli geçtiğimiz aylarda atıldı. Çanakkale Lapseki’de ise, Çelik İhracatçıları Birliği Endüstri Meslek Lisesi projesi üzerinde çalışıyoruz. AR-GE ve inovasyon ile ilgili, Çelik İhracatçıları Birliği olarak kurmuş olduğumuz Matill şirketi bünyesinde tüm sektöre AR&GE innovasyon, çevre ve sertifikasyon konularında hizmet verecek bir Ar&Ge merkezi kurma çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

Rekabet Gücümüzü Arttırabilmek İçin, Strateji Belgesi’ndeki Tedbirler Önemli

2007 yılından bu yana sağlanan miktar açısından % 50 civarındaki ve değer açısından % 100’ün üzerindeki artışa rağmen, mevcut ihracatın sektörün potansiyelini tam olarak yansıtmadığının farkında olduklarını vurgulayan Ekinci, “Öncelikle vardığımız bu noktayı koruyabilmek, sonrasında ise mevcut potansiyelimizi daha iyi değerlendirebilmek için rekabet gücümüzü arttıracak tedbirlerin alınmasının hayati önem taşıdığını düşünüyoruz. Bu açıdan, “Demir Çelik ve Demirdışı Metaller Strateji Belgesi” içerisinde yer alan sektörün rekabet gücünün artırılmasına yönelik tedbirleri önemsiyoruz. Bu belgenin hazırlanmış olması kadar, uygulanmasını sağlayacak gerekli izleme ve takip mekanizmalarının oluşturulması da hayati önem taşıyor. Belgenin hazırlanmasında Bakanlığımızın gösterdiği gayretin, uygulamaya aktarılmasında da aynen devam edeceğine inanıyor, şu ana kadar sağlanan destekler için, çelik ihracatçılarımız adına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.