Namık Ekinci: Demir Çelik Sanayi Konferansı Konuşması Tarih: 24 Kasım 2016

Sayın Bakan Yardımcım,
TÜSİAD ve Sektörel Dernekler Federasyonu’nun Değerli Başkanları,
Kıymetli Katılımcılar,

Öncelikle imalat sanayii sektörlerinin rekabet gücünün artırılmasını hedefleyen bu çalışmayı gerçekleştiren TÜSİAD’a Demir Çelik Sektörü adına teşekkürlerimizi sunarak konuşmama başlamak istiyorum.

Sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracatımızın arttırılması açısından hayati önem taşıyor. Bu anlayış ile SEDEFED’in 2011 yılı içerisinde gerçekleştirdiği Rekabet Kongresi ve Demir Çelik Sektörü Rekabet Gücü Raporu’na, Çelik İhracatçıları Birliği olarak aktif katılım sağladık. Destek verdik.

Bugün konferansın İskenderun bölgesinde yapılmasının özel bir anlamı var. Osmaniye ile birlikte, İskenderun bölgesi, gerçekleştirilen son yatırımlarla, Türkiye’nin en büyük çelik üretim merkezi haline gelmiş bulunuyor.

İskenderun bölgesinin ham çelik üretim kapasitesi, 2012 yılı itibariyle, 16.4 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. İskenderun bölgesinin ulaşmış olduğu çelik üretim kapasitesi, Ülkemizin toplam kapasitesinin % 33’ünü oluşturmaktadır. Son yıllarda demir çelik ürünleri yatırımı alanında hızlı bir atılım gerçekleştiren bölge, 2011 yılında % 29 oranında artışla, 10.5 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirmiştir.

2011 yılında, dünya ham çelik üretimi % 6.8 oranında artış gösterdi. Dünyanın en büyük 30 çelik üreticisi arasında, en yüksek büyüme performansını gösteren Türkiye’nin toplam ham çelik üretiminin ise, % 17 oranında arttığı dikkate alındığında, bölgenin % 29 oranındaki büyüme performansının önemi net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda gerçekleştirilen yeni kapasite yatırımlarının en önemli özelliği ise, yurtiçinde üretilmeyeni üreterek, hem ithal ikâmesi sağlanmasının hem de yeni ihraç kalemlerinin yaratılmasının hedeflenmesidir.

Bugün gelinen noktada, İskenderun bölgesindeki çelik sektörü, yassı üründen profile, inşaat demirinden yapısal çeliğe kadar çok geniş bir yelpazede Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu ürünleri üretmekle kalmayıp, aynı zamanda önemli miktarlarda ihracat da gerçekleştirmektedir. Son dönemlerde devreye giren kapasitelerin de deneme üretimlerini tamamlamaları ile, 2012 yılında bölgenin çelik üretiminin 13 milyon ton seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Değerli Misafirler,
Malûmlarınız olduğu üzere, Türkiye son yıllarda hızlı bir şekilde büyüyor. Çelik sektörümüz, yalnızca Türkiye’nin büyümesinin gerektirdiği çelik ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda ihracatını da istikrarlı bir şekilde arttırmaya devam ediyor. Bu açıdan, 2011 yılında tüketilen 27 milyon ton çeliği ve 2012 yılında tüketilmesi beklenen 29 milyon ton çeliği karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda 20 milyon ton çeliği ihraç edebilcek konuma gelmesi, çelik sektörümüzün ulaştığı noktayı net bir şekilde gösteriyor. Bu yönüyle, çelik sektörü 23 milyar dolar civarında ithal ikâmesi sağlamanın yanında, 17 milyar dolar civarında ihracat yapan yapısı ile, 40 milyar dolar civarında değer yaratarak, Türkiye’nin ödemeler dengesi açığının kapatılmasına önemli katkı sağlıyor.

2011 yılında, sağlanan ithal ikamesi dikkate alınmadan, yalnızca aynı gümrük tarife istatistik pozisyonu bazındaki ithalat ve ihracat dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre, Türk çelik sektörünün ihracatının ithalatını karşılama oranının, % 141 seviyesine ulaşmış bulunması da, bu durumu açıkça ortaya koymaktadır.

Önümüzdeki yıllarda hedefimiz, çelik sektörünün ekonomimize olan katkısının her anlamda arttırılmaya devam etmesidir. Bu hedefe ulaşmada, yaşadığımız problemlerin çözülmesinin ve çelik sektörümüzün önünün açılmasının, hayati önem taşıdığını değerlendiriyoruz.

Bu konuda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız’ın, bugüne kadar göstermiş olduğu gayretten dolayı, kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Burada çelik sektörünü konuşmak üzere bulunmalarını, çelik sektörümüze verilen önemin bir göstergesi olarak addediyor, bu toplantının çelik sektörümüzün başarılı faaliyetlerinin geliştirilerek sürdürülmesine ve problemlerin çözülmesine katkıda bulunmasını temenni ediyorum.

Bu vesile ile, başta TÜSİAD, SEDEFED  ve İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere, konferansın gerçekleştirilmesine katkı sağlayan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Namık Ekinci
Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

21 Mart 2012  – İskenderun