Ocak-Ağustos Döneminde, Dünya Ham Çelik Üretimi % 4.9 Arttı Tarih: 22 Eylül 2017

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan verilere göre, Ağustos ayında, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla % 6.3 oranında artışla 143.6 milyon ton, yılın ilk sekiz aylık döneminde ise, % 4.9 artışla, 1.12 milyar ton seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde, Asya’nın üretimi % 5.3 artışla, 776.7 milyon tona, AB’nin üretimi % 4.3 artışla, 112.7 milyon tona, Kuzey Amerika’nın üretimi % 3.4 oranında artışla, 77.5 milyon tona yükselirken, BDT’nin üretimi % 3.4 seviyesinde azalışla, 65.9 milyon tona düştü.

Ağustos ayında % 8.7 artışla 74.6 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştiren Çin, yılın ilk sekiz aylık döneminde % 5.6 oranında artışla, 566.4 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Ocak-Ağustos döneminde, ABD’nin ham çelik üretimi % 2.4 oranında artarken, Rusya’nın üretimi % 1, Ukrayna’nın üretimi ise % 14 oranında azaldı. Böylece Ukrayna, ilk 20 ülke arasında üretiminde en fazla düşüş yaşayan ülke oldu.

Sözkonusu dönemde en büyük 10 çelik üreticisi ülke arasında, en fazla artış Ocak-Temmuz döneminde de olduğu gibi % 13.6 ile Türkiye’de gözlenirken, Brezilya % 9.3 ile üretimini en fazla arttıran ikinci ülke oldu. Ocak-Ağustos döneminde ilk 20 ülke arasında Vietnam’ın ham çelik üretimde % 88 oranında keskin bir artış görülürken, Polonya’da % 19.2, İran’da ise %15.7 oranında üretim artışı yaşanması dikkat çekti.

2016-2017 Ocak-Ağustos Dönemi Dünya Ham Çelik Üretimi  (1000 Ton)
    2017 2016 % değişim 17/16
1. Çin 566.405 536.279 5,6
2. Japonya 69.644 69.928 -0,4
3. Hindistan 66.459 63.210 5,1
4. ABD 54.703 53.400 2,4
5. Güney Kore 47.012 45.337 3,7
6. Rusya 46.525 47.018 -1,0
7. Almanya 29.366 28.765 2,1
8. Türkiye 24.742 21.783 13,6
9. Brezilya 22.509 20.598 9,3
10. İtalya 15.585 15.327 1,7
11. Tayvan 15.518 14.461 7,3
12. Ukrayna 14.114 16.397 -13,9
13. Meksika 13.507 12.363 9,3
14. İran 13.447 11.621 15,7
15. Fransa 10.413 9.338 11,5
16. İspanya 9.470 9.268 2,2
17. Kanada 8.883 8.688 2,2
18. Polonya 6.941 5.824 19,2
19. Vietnam 6.069 3.232 87,8
20. Avusturya 5.439 4.959 9,7
  Toplam 1.121.738 1.069.247 4,9

 

Ağustos ayında % 72.2 seviyesinde gerçekleşen dünya ham çelik üretiminde kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre 3.3 puan artış gösterirken, Temmuz ayına kıyasla ise sadece 0.2 puan düştü.