Ocak-Ağustos Döneminde Ham Çelik Üretimi %4.7 Oranında Arttı Tarih: 24 Kasım 2016

Türkiye’nin çelik üretimindeki yukarı yönlü eğilim devam ediyor.  Ağustos ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla % 12.9, Temmuz ayına kıyasla ise % 7.2 oranında artışla 2.85 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.   Ağustos ayında elektrik ark ocaklı tesislerin üretimleri %18.8 oranında artışla 1.89 milyon tona yükselirken, yüksek fırınlarla üretim yapan entegre tesislerin üretimlerindeki artış  % 3.1 seviyesinde kaldı ve 983.6 bin ton seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (000 ton)

 

2015-8 ay

2016-8 ay

%                                           
değişim
(16/15)

Kütük

15.444

15.527

0.5

Slab

5.571

6.478

16.3

TOPLAM

21.015

22.005

4.7

EO

13.705

14.336

4.6

BOF

7.309

7.668

4.9

 

Ocak-Ağustos döneminde ise, Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi % 4.7 oranında artışla 21.02 milyon tondan, 22 milyon tona yükseldi. Yılın ilk sekiz aylık döneminde, elektrik ark ocaklı tesisler % 4.6 oranında, 14.34 milyon ton; entegre tesisler ise, % 4.9 oranında yükselişle 7.67 milyon ton ham çelik üretimi yaptı.

            Aynı dönemde, Türkiye’nin kütük üretimi %0.5 oranında hafif bir artışla 15.44 milyon tondan 15.53 milyon tona yükselirken, artışın neredeyse tamamı slab üretiminde gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde slab üretimi % 16.3 oranında artışla, 5.57 milyon tondan, 6.48 milyon tona çıktı.