Ocak-Ağustos Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi 13.6 Arttı Tarih: 19 Eylül 2017

Ağustos ayında, Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla % 13.3 artış gösterirken, Temmuz ayına kıyasla Kurban Bayramı tatili nedeniyle % 4.9 oranında azalışla, 3.2 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, 2016 yılının Ağustos ayına kıyasla % 19.3, entegre tesislerin üretimleri ise % 1.4 oranında artış gösterdi.

2017 yılının sekiz aylık döneminde, Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi ise, %13.6 oranında artışla, 2016 yılının aynı dönemindeki 21.8 milyon tondan 24.7 milyon tona yükseldi. Ocak-Ağustos döneminde, elektrik ark ocaklı tesisler % 18.8 oranında yüksek bir artışla 17 milyon ton; entegre tesisler ise, % 3.5 oranında artışla 7.7 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
  2016-8 ay 2017-8 ay % değişim
(17/16)
Kütük 15.445 16.873 9.2
Slab 6.338 7.869 24.2
TOPLAM 21.783 24.742 13.6
EO 14.336 17.038 18.8
BOF 7.446 7.703 3.5

 

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin kütük üretimi % 9.2 oranında artışla, 16.9 milyon tona yükselirken, slab üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla, % 24.2 gibi güçlü bir artışla, 7.9 milyon ton seviyesine ulaştı.