Ocak-Ağustos Döneminde Türkiye’nin Hurda İthalatı % 12 Arttı Tarih: 05 Ekim 2017

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin toplam hurda ithalatı, miktar açısından %12 oranında artışla 12.9 milyon tona, değer açısından ise 2016 yılının aynı dönemine kıyasla, % 39 oranında artışla 3.5 milyar dolara ulaştı.

Sözkonusu dönemde, ABD’den yapılan hurda ithalatı % 8.2 oranında düşüşle,  geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 2.2 milyon tondan 2 milyon tona gerilerken, %63.2’lik payı ile Türkiye’nin en fazla hurda tedarik ettiği bölge konumundaki AB’den yapılan hurda ithalatı, % 19.4 oranında büyük bir artışla 6.8 milyon tondan 8.1 milyon tona çıktı. Sekiz aylık dönemde BDT’den yapılan hurda ithalatı ise, %  27.6 oranında düşüşle 2.1 milyon tondan 1.5 milyon tona geriledi.

Bu dönemde Türkiye’nin en büyük hurda tedarikçileri arasında, ilk sıradaki AB’nin ardından,  % 15.5 oranındaki payı ile ABD ve % 12 oranındaki payı ile BDT yer aldı.