Ocak-Aralık Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi 33.2 Milyon Ton Seviyesinde Gerçekleşti Tarih: 18 Ocak 2017

Türkiye’nin toplam çelik üretimi, 2016 yılının Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 7.1 oranında artışla 2 milyon 860 bin ton seviyesinde gerçekleşirken, bir önceki aya kıyasla % 1.8 oranında azaldı. 2015 yılının Aralık ayına kıyasla, elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi % 4.1 oranında azalırken, entegre tesislerin üretimleri ise %2.9 oranında artış gösterdi.

Türkiye Ham Çelik Üretimi
  2015 2016* % değişim
(16/15)
Kütük 23.231 23.040 -0.8
Slab 8.286 10.146 22.4
TOPLAM 31.517 33.186 5.3
EO 20.482 21.869 6.8
BOF 11.035 11.316 2.6
*Geçici veriler

2012-2015 döneminde gerileyen Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2016 yılında 3 yıl aradan sonra yeniden yükseliş gösterdi. 2016 yılında, Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi, % 5.3 oranında artışla, 2015 yılındaki 31.52 milyon tondan, 33.19 milyon tona çıktı. Sözkonusu dönemde elektrik ark ocaklı tesisler % 6.8 oranında artışla 21.86 milyon ton, entegre tesisler % 2.6 oranında yükselişle, 11.32 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Ocak-Aralık döneminde kütük üretimi % 0.8 oranında düşüşle, 23.04 milyon tonda kalırken, slab üretimi % 22.4 gibi yüksek bir oranda artışla 10.15 milyon tona ulaştı. Aralık verileri ile birlikte Türkiye, öngörülerle paralel olarak, yılı 33 milyon ton seviyesinin üzerinde tamamladı.  Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 18 Ocak 2017