Ocak Ayında, Ham Çelik Üretimi Aralık Ayındaki Zirvesinin Üzerine Çıktı Tarih: 24 Kasım 2016

Ocak ayında Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi, geçen yılın Ocak ayına kıyasla % 14.4; Aralık ayına kıyasla ise, % 0.7 oranında artışla, Aralık ayında ulaşılan 3.11 milyon tonluk rekor seviyenin de üzerine çıkarak, 3.13 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi (1000 ton)

Oca.11

Ara.11

Oca.12

Oca. 12/11

Oca.12/ Ara.11

EO

2.055

2.330

2.344

14,0

0,6

BOF

686

782

791

15,3

1,2

TOPLAM

2.741

3.112

3.135

14,4

0,7

Geçen yılın Ocak ayına kıyasla, elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretimi % 14 oranında artışla, 2.34 milyon tona, BOF teknolojisi kullanan tesislerin toplam ham çelik üretimi ise, % 15.3 oranında artışla, 791.000 tona ulaştı.

Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi (1000 ton)

2008

2009

2010

2011

2011-Ocak

2012-Ocak

% Oca12/11

Kütük

22.650

20.524

21.827

24.400

2.050

2.372

15,7

Slab

4.156

4.779

7.316

9.707

691

763

10,4

TOPLAM

26.806

25.303

29.143

34.107

2.741

3.135

14,4

EO

19.772

17.741

20.905

25.275

2.055

2.344

14,0

BOF

7.034

7.562

8.238

8.832

686

791

15,3

Ocak ayında, kütük üretimi % 15.7 oranında artışla, 2.37 milyon ton seviyesinde gerçekleşirken, slab üretimi % 10.4 oranında artışla, 763.000 tona ulaştı. Ocak ayında gerçekleştirilen toplam ham çelik üretiminin % 75.7’si kütük ürünlerinden oluşurken, üretimin % 74.8 oranındaki kısmı elektrik ark ocakları tarafından gerçekleştirildi.

2012 yılına rekor üretimle başlayan demir çelik sektörümüzün üretimi, Şubat ayının ilk haftalarında elektrik ve doğalgaz arzında yaşanan sıkıntılar ve yapılan kesintilerden olumsuz yönde etkilendi. Bu nedenle, Şubat ayında ham çelik üretiminin, Ocak ayındaki seviyesinin altında kalacağı tahmin ediliyor.