Ocak-Ekim Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi 13.3 Arttı Tarih: 16 Kasım 2017

2017 yılının 10 aylık döneminde, Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi %13.3 oranında artışla, 2016 yılının aynı dönemindeki 27.4 milyon tondan 31.05 milyon tona yükseldi. Ocak-Ekim döneminde, elektrik ark ocaklı tesisler % 18.8 oranında büyük bir artışla 21.4 milyon ton; entegre tesisler ise, % 2.7 oranında artışla 9.6 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
  2016-10 ay 2017-10 ay % değişim
(17/16)
Kütük 19.187 21.261 10.8
Slab 8.226 9.787 19
TOPLAM 27.413 31.048 13.3
EO 18.045 21.431 18.8
BOF 9.367 9.616 2.7

 

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin kütük üretimi % 10.8 oranında artışla, 21.2 milyon tona, slab üretimi ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla, % 19 gibi kayda değer bir artışla, 9.7 milyon ton seviyesine ulaştı.

Ekim ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %11.1, Eylül ayına kıyasla ise %10.2 oranında büyük bir artış göstererek, 3.3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi 2016 yılının Ekim ayına kıyasla, % 16.8 artarken, entegre tesislerin üretimleri % 0.3 azaldı.