Ocak-Eylül Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi % 10.1 Azaldı Tarih: 21 Ekim 2019

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Eylül ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %6.9 azalışla, Ağustos ayına kıyasla ise, % 3.8 oranında artışla 2.7 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayında elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla % 9, entegre tesislerin üretimleri % 1.5 oranında azaldı.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
  2018-9 ay 2019-9 ay % değişim 19/18
Kütük 18.708 15.570 -16.8
Slab 9.417 9.716 3.2
TOPLAM 28.125 25.286 -10.1
EO 19.524 17.161 -12.1
BOF 8.600 8.125 -5.5

Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi, Ocak-Eylül döneminde % 10.1 oranında düşüşle, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 28.1 milyon tondan 25.3 milyon tona geriledi. Elektrik ark ocaklı tesisler % 12.1 oranında düşüşle 17.2 milyon ton; entegre tesisler ise, % 5.5 oranında düşüşle 8.1 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Türkiye’nin kütük üretimi % 16.8 oranında düşüşle, 15.6 milyon tona gerilerken, slab üretimi, % 3.2 artışla, 9.7 milyon tona ulaştı.