Ocak-Kasım Döneminde Türkiye’de İhracattan Fazla Çelik İthal Edildi Tarih: 24 Kasım 2016

Türkiye’de kurulu çelik üretim kapasitesinin, yerel talebi karşılayacak durumda olmasına rağmen, hızla artış gösteren teşvkli, dampingli ve kalitesiz ürün ithalatı, önceki yıllarda dünyada sayılı çelik ihracatçılarından biri olan Türkiye’yi net çelik ithalatçısı haline getirdi.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin toplam çelik ithalatı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 41.6 gibi çarpıcı bir artışla 17.51 milyon tona, değer bakımından da % 4.4 artışla 11.34 milyar dolara ulaştı. Söz konusu dönemde Türkiye’nin toplam çelik ihracatı ise önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 6.1 düşüşle 15.24 milyon tona, değer bakımından da % 21.6 düşüşle 10.84 milyar dolara geriledi.

2014 yılının ilk 11 ayında % 127 olan Türkiye’nin çelik ürünleri dış ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2015’in Ocak-Kasım döneminde % 96’ya geriledi ve bu durum Türk çelik sektörünün dış ticaret performansındaki dikkat çekici zayıflamayı gözler önüne serdi.

Yılın ilk 11 ayında Türkiye’nin kütük ve blum ihracatı % 75.4 artışla 4.57 milyon tona, slab ithalatı % 78.5 artışla 2.81 milyon tona, yassı çelik ithalatı % 28.4 artışla 7.78 milyon tona, uzun mamul ithalatı % 6.3 artışla 1.43 milyon tona, boru ithalatı % 25.7 artışla 495 bin tona ve diğer çelik ürünlerinin ithalatı % 8.4 artışla 419 bin tona ulaştı.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin uzun yarı mamul ihracatı % 45.3 düşüşle 299 bin tona, uzun mamul ihracatı % 7.1 düşüşle 9.23 milyon tona ve diğer çelik ürünlerinin ihracatı % 4.7 düşüşle 1.74 milyon tona gerilerken, yassı çelik ihracatı % 3.2 artışla 2.29 milyon tona ve boru ihracatı % 0.6 artışla 1.67 milyon tona ulaştı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 04 Ocak 2016