Ocak-Kasım Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi % 0.5 Arttı Tarih: 14 Aralık 2018

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Kasım ayında 2017 yılının aynı ayına kıyasla %2.1, Ekim ayına kıyasla ise % 0.7 oranında azalışla 3.1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Kasım ayında elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4.7 azalırken, entegre tesislerin üretimleri % 4.3 arttı.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
2017-11 ay 2018-11 ay % değişim 18/17
Kütük 23.549 22.889 -2,8
Slab 10.706 11.540 7,8
TOPLAM 34.256 34.429 0,5
EO 23.698 23.922 0,9
BOF 10.557 10.507 -0,5

 

Ocak-Kasım döneminde ham çelik üretimi % 0.5 oranında artışla, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 34.3 milyon tondan 34.4 milyon tona yükseldi. Yılın on bir aylık döneminde, elektrik ark ocaklı tesisler % 0.9 oranında artışla 23.9 milyon ton; entegre tesisler ise, % 0.5 azalışla 10.5 milyon ton ham çelik üretimi yaptı.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin kütük üretimi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla % 2.8 oranında azalışla, 22.9 milyon tona inerken, slab üretimi, %7.8 artışla 11.5 milyon ton seviyesine yükseldi.