Ocak-Mart Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi % 7.9 Arttı Tarih: 18 Nisan 2018

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Mart ayında 2017 yılının aynı ayına kıyasla % 7.6 oranında artışla, 3 milyon 368 bin ton seviyesinde gerçekleşti ve üretim Şubat ayına kıyasla, % 12.4 oranında güçlü bir artış yakaladı. Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla % 10, entegre tesislerin üretimleri ise % 2.5 oranında artış gösterdi.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
  2017-3 ay 2018-3 ay % değişim
(18/17)
Kütük 5.991 6.497 8.4
Slab 2.849 3.043 6.8
TOPLAM 8.840 9.540 7.9
EO 5.940 6.582 10.8
BOF 2.899 2.957 2

 

Artış eğilimi devam eden Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2018 yılının ilk çeyreğinde % 7.9 oranında artışla, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 8.8 milyon tondan 9.5 milyon tona çıktı. Söz konusu dönemde, elektrik ark ocaklı tesisler %10.8 oranında artışla 6.6 milyon ton; entegre tesisler ise, % 2 oranında artışla 2.9 milyon ton ham çelik üretimi yaptı.

Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin kütük üretimi % 8.4 oranında artışla, 2017 yılının aynı dönemindeki 6 milyon tondan 6.5 milyon tona yükselirken, slab üretimi, %6.8 seviyesinde artışla 3 milyon ton olarak kaydedildi.