Ocak-Mayıs Döneminde 7.36 Milyon Ton Çelik Ürünü İthal Edildi Tarih: 24 Kasım 2016

Türkiye’nin çelik ürünleri ithalatındaki artış trendi yılın ilk 5 aylık döneminde dış ticaret verilerinde çarpıcı değişimlere yol açtı. Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin toplam çelik ithalatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 32.5 artışla 7.37 milyon tona, değer bakımından da % 4.5 artışla 5.17 milyar dolara ulaştı.
Yılın ilk 5 ayında Türkiye’nin çelik ihracatı ise, yıllık bazda miktar bakımından % 10.9 düşüşle 7.16 milyon tona, değer bakımından da % 21.6 düşüşle 5.27 milyar dolara geriledi. Söz konusu dönemde, çelik ithalatının ihracatı karşılama oranı, yıllık 34 puan düşüşle % 102 seviyesine geriledi. Miktar açısından ise, Türkiye’nin net ithalatçı pozisyonuna geçmiş olması dikkat çekti.
Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin uzun yarı mamul ithalatı yıllık bazda % 40.6 artışla 1.857 milyon tona, slab ithalatı % 84.1 artışla 309 bin tona, yassı mamul ithalatı % 27.7 artışla 3.44 milyon tona, uzun mamul ithalatı % 1.9 artışla 589 bin tona ve boru ithalatı % 3.1 artışla 190 bin tona ulaştı. İthalattaki artış eğilimi, yurtiçi kapasiteler atıl durumda kalırken, diğer ülkelerdeki çelik üretim kapasitelerinin desteklendiğini, yurtiçi katma değer yerine katma değerin yurtdışında bırakılmasının tercih edildiğini, yerli istihdam yerine, yurtdışındaki çelik üreticilerinin istihdamının desteklendiğini gösteriyor. İthalat kalemlerinin genelinde yükselme eğilimi hakim olurken, ihracat kanadında tersi bir tablo ortaya çıktı.
Yılın ilk 5 ayında Türkiye’nin uzun yarı mamul ihracatı % 55.1 düşüşle 164 bin tona, yassı mamul ihracatı % 8.2 düşüşle 928 bin tona, uzun mamul ihracatı % 9.6 düşüşle 4.494 milyon tona gerilerken, boru ihracatı % 0.4 artışla 794 bin tona ulaşabildi. Söz konusu dönemde slab ihracatı neredeyse gerçekleştirilmedi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 30 Haziran 2015