Ocak-Mayıs Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi % 10 Azaldı Tarih: 18 Haziran 2019

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Mayıs ayında 2018 yılının aynı ayına kıyasla %8 oranında azalışla, 3 milyon 63 bin ton seviyesinde kaydedildi.

Üretim Nisan ayına kıyasla ise, % 0.6 oranında artış gösterdi. Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla % 7 düşerken, entegre tesislerin üretimleri % 10.6 oranında azaldı.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (bin ton)
  2018-5 ay 2019-5 ay % değişim 19/18
Kütük 10.711 8.800 -17,8
Slab 5.169 5.497 6,3
TOPLAM 15.880 14.297 -10,0
EO 11.027 9.557 -13,3
BOF 4.852 4.739 -2,3

 Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi, % 10 düşüşle, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 15.9 milyon tondan 14.3 milyon tona geriledi. Söz konusu dönemde, elektrik ark ocaklı tesisler % 13.3 azalışla 9.6 milyon ton; entegre tesisler ise, % 2.3 oranında düşüşle 4.7 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin kütük üretimi % 17.8 oranında düşüşle, 2018 yılının aynı dönemindeki 10.7 milyon tondan 8.8 milyon tona gerilerken, slab üretimi, % 6.3 seviyesinde artışla 5.5 milyon tona yükseldi.