Ocak-Nisan Döneminde Dünya Ham Çelik Üretimi % 4 Oranında Arttı Tarih: 28 Mayıs 2018

Dünya Çelik Derneği (worldsteel), Nisan ayında 64 ülkenin toplam ham çelik üretiminin, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla % 4.1 oranında artışla 148.3 milyon tona yükseldiğini açıkladı.

2017-2018 Ocak-Nisan Dönemi Dünya Ham Çelik Üretimi (1000 ton)
    2018 2017 % değişim18/17
1. Çin 288.969 275.328 5,0
2. Hindistan 35.381 33.956 4,2
3. Japonya 35.129 34.985 0,4
4. ABD 27.747 26.983 2,8
5. Güney Kore 23.696 22.818 3,8
6. Rusya 23.797 23.575 0.9
7. Almanya 14.785 14.817 -0,2
8. Türkiye 12.492 11.886 5,1
9. Brezilya 11.594 11.143 4,0
10. İtalya 8.486 8.164 3,9
11. İran 8.127 6.369 27,6
12. Meksika 6.993 6.606 5,9
13. Ukrayna 6.985 6.997 -0,2
14. Tayvan 6.766 7.688 -12,0
15. Fransa 5.374 5.167 4,0
16. İspanya 4.911 4.882 0,6
17. Kanada 4.674 4.510 3,6
18. Vietnam 3.692 3.213 14,9
19. Polonya 3.548 3.393 4,6
20. Belçika 2.756 2.635 4,6
  Toplam 575.155 553.058 4,0

Nisan ayında Çin’in ham çelik üretimi, 2017 yılının aynı ayına kıyasla % 4.8 oranında artışla 76.7 milyon tona yükselirken, Japonya’nın ham çelik üretimi % 0.4 oranında azalışla 8.7 milyon tonda kaldı. Hindistan’ın ham çelik üretimi ise % 5.6 artışla 8.7 milyon ton olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Türkiye’nin ham çelik üretimi ise % 3.1 artışla 3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Dünya Çelik Derneği’nin (worldsteel) açıkladığı verilere göre, Ocak-Nisan döneminde dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla % 4 seviyesinde artışla 575.2 milyon tona ulaştı.

Söz konusu dönemde, dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin’in ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine kıyasla  % 5 oranında yükselişle 289 milyon tona ulaşırken, ikinci sıraya yer alan Hindistan’ın ham çelik üretimi % 4.2 oranında artışla 35.4 milyon tona çıktı. Üçüncü sıradaki Japonya’nın ham çelik üretimi ise % 0.4 oranında artışla 35.1 milyon ton seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Nisan döneminde dünyanın en büyük on çelik üreticisi ülkeleri arasında sadece Almanya’nın ham çelik üretiminde % 0.2 oranında düşüş gözlenirken, üretimde en fazla artış ise % 27.6 ile İran’da görüldü. Sekizinci sırada yer alan Türkiye’nin ham çelik üretimi, % 5.1 oranında artışla 12.5 milyon ton seviyesine ulaşarak ilk on üretici arasında en fazla artış gösteren ikinci ülke oldu. Dokuzuncu sırada yer alan Brezilya’nın ham çelik üretimi ise yılın ilk dört aylık döneminde % 4 oranında yükselişle 11.6 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Dünya Ham Çelik Üretimi (2018-4 ay)  ‘000 ton
  2018-4 ay 2017-4 ay % Değişim
Avrupa Birliği (28) 58.229 57.070 2.0
Diğer Avrupa 13.651 12.891 5.9
BDT 33.368 33.039 1.0
Kuzey Amerika 39.608 38.294 3.4
Güney Amerika 14.908 14.095 5.8
Afrika 4.768 4.406 8.2
Orta Doğu 11.631 10.231 13.7
Asya 396.875 381.152 4.1
Okyanusya 2.117 1.880 12.6
64 Ülke Toplam 575.155 553.058 4.0

 

13. sırada yer alan Ukrayna’nın ham çelik üretimi ise Ocak-Nisan döneminde, %0.2 azalışla 7 milyon ton seviyesinde kaldı.

İlk dört aylık dönemde, Avrupa Birliği’nin üretimi % 2 oranında artışla, 58.2 milyon tona yükselirken, Asya bölgesinin üretimi, % 4.1 artışla, 397 milyon tona ulaştı. Diğer Avrupa bölgesinin üretimi ise Türkiye’nin üretimindeki artışın büyük katkısıyla %6 oranında artışla 13.7 milyon tona yükselirken, BDT bölgesinin ham çelik üretimi %1 artışla 33.4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

64 ülkenin ham çelik üretimindeki kapasite kullanım oranı, 2018 yılının Nisan ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla 2.4 puan, Mart ayına kıyasla da 2.4 puan daha yüksek  olan % 76.9 seviyesinde gerçekleşti.