Ocak-Nisan Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi % 10.5 Azaldı Tarih: 16 Mayıs 2019

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Nisan ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2.6 oranında artışla, 3.04 milyon ton seviyesinde gerçekleşti ve üretim Mart ayına kıyasla, % 2 oranında arttı. Söz konusu ayda elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla % 0.9, entegre tesislerin üretimi ise % 6.6 arttı.       

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
  2018-4 ay 2019-4 ay % değişim
(19/18)
Kütük 8.511 6.887 -19.1
Slab 4.037 4.346 7.6
TOPLAM 12.548 11.233 -10.5
EO 8.696 7.388 -15
BOF 3.852 3.845 -0.2

2019 yılının ilk dört aylık döneminde, Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi, %10.5 oranında düşüşle 11.2 milyon tona geriledi. Ocak-Nisan döneminde, elektrik ark ocaklı tesisler % 15 oranında düşüşle 7.4 milyon ton; entegre tesisler ise, % 0.2 azalışla 3.8 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin kütük üretimi, % 19.1 oranında düşüşle, 6.9 milyon tona gerilerken, slab üretimi, %7.6 artışla 4.3 milyon ton seviyesinde kaydedildi.