Ocak-Şubat Döneminde Dünya Ham Çelik Üretimi % 5.8 Oranında Arttı Tarih: 23 Mart 2017

Dünya Çelik Derneği (worldsteel), Şubat ayında 67 ülkenin toplam ham çelik üretiminin, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla % 4.1 oranında artışla 126.6 milyon tona yükseldiğini açıkladı.

Şubat ayında Çin’in ham çelik üretimi % 4.6 oranında artışla 61.2 milyon tona yükselirken, Japonya’nın ham çelik üretimi % 0.1 oranında azalışla 8.3 milyon tonda kaldı. Sözkonusu ayda Hindistan’ın ham çelik üretimi % 8.9 gibi yüksek oranda artışla 8.1 milyon tona ulaştı. Aynı ayda Türkiye’nin ham çelik üretimi ise yükseliş trendini sürdürerek %15.6 gibi yüksek bir artışla 2.7 milyon tona ulaştı. Diğer taraftan, Şubat ayında Ukrayna’nın ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla  % 3.6 oranında düşüşle 1.9 milyon tona geriledi.

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Şubat döneminde dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %5.8 oranında artışla 264.4 milyon tona yükseldi.

Ocak-Şubat Dönemi Dünya Ham Çelik Üretimi (1000 Ton)
    2016-2 ay 2017-2 ay % değişim17/16
1. Çin 121.682 128.767 5.8
2. Japonya 17.113 17.343 1.3
3. Hindistan 14.952 16.762 12.1
4. ABD 12.880 13.337 3.5
5. Rusya 11.143 11.768 5.6
6. Güney Kore 10.764 11.155 3.6
7. Almanya 6.971 7.100 1.8
8. Türkiye 4.968 5.669 14.1
9. Brezilya 4.929 5.400 9.5
10. Ukrayna 3.909 4.003 2.4
  Toplam 249.826 264.416 5.8

 

Ocak-Şubat döneminde, dünyanın en büyük çelik üreticisi konumunda bulunan Çin’in ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın ilk iki aylık dönemine kıyasla  % 5.8 oranında artışla 128.7 milyon tona yükselirken, ikinci sırada yer alan Japonya’nın ham çelik üretimi ise % 1.3 oranında artışla 17.3 milyon tona çıktı.

Ocak-Şubat döneminde dünyanın en büyük on çelik üreticisi konumundaki ülkelerin hepsinin ham çelik üretiminde artış gözlendi. Sekizinci sırada yer alan Türkiye’nin ham çelik üretimi, % 14.1 gibi büyük bir artışla 5.6 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Sözkonusu dönemde Hindistan’ın ham çelik üretimi % 12.1 oranında yükselişle 16.7 milyon tona ulaşırken, geçtiğimiz yıl ham çelik üretiminde aşağı yönlü seyir gözlenen Brezilya’nın üretimi ise yılın ilk iki aylık döneminde % 9.5 oranında yükselişle 5.4 milyon tona çıktı.

Dünya Ham Çelik Üretimi (2017-2 ay)  ‘000 ton
  2017-2 ay 2016-2 ay % Değişim
Avrupa Birliği (28) 27.295 26.853 1.6
Diğer Avrupa 6.074 5.337 13.8
BDT 17.005 16.089 5.7
Kuzey Amerika 18.830 18.049 4.3
Güney Amerika 6.695 6.353 5.4
Afrika 2.211 1.932 14.5
Orta Doğu 4.919 4.486 9.7
Asya 180.449 169.907 6.2
Okyanusya 937 821 14.2
Dünya Toplam 264.416 249.826 5.8

 

Yılın ilk iki aylık döneminde 10. sırada yer alan Ukrayna’nın ham çelik üretimi ise, Şubat ayından bu yana demiryolu ablukasından kaynaklanan hammadde sıkıntısı nedeniyle bazı tesislerin üretimi durdurması ya da üretim kapasitesinin azaltılmasının sonucu olarak sadece % 2.4 oranında büyüme göstererek 4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde, Avrupa Birliği’nin üretimi % 1.6 oranında artışla, 27.3 milyon tona çıktı. Asya bölgesinin üretimi ise, % 6.2 oranında artışla, 180.4 milyon tona yükseldi; ayrıca sözkonusu dönemde Diğer Avrupa bölgesinin üretimi Türkiye’nin katkısıyla % 13.8 oranında artışla 6.1 milyon tona, BDT bölgesinin ham çelik üretimi ise 5.7 oranında yükselişle 17 milyon tona ulaştı.

Dünya ham çelik üretimindeki kapasite kullanım oranı 2017 yılının Şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla 4 puan, bir önceki aya göre ise, 1.1 puan daha yüksek  olan %70.3 seviyesinde gerçekleşti.

Yazar:editorcelik