Ocak-Şubat Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi % 16 Azaldı Tarih: 18 Mart 2019

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Şubat ayında 2018 yılının aynı ayına kıyasla %12.5 oranında düşüşle, 2 milyon 635 bin ton seviyesinde gerçekleşti. Üretim Ocak ayına kıyasla ise, % 2,6 oranında arttı. Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, 2018 yılının Şubat ayına kıyasla, % 17.3 entegre tesislerin üretimleri ise % 1.5 oranında azaldı.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
  2018-2 ay 2019-2ay % değişim
(19/18)
Kütük 4.230 3.175 -24,9
Slab 1.968 2.027 3,0
TOPLAM 6.199 5.203 -16.1
EO 4.267 3.333 -21.9
BOF 1.931 1.869 -3.2

2019 yılının Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi %16.1 düşüşle, 2018 yılının aynı dönemindeki 6.2 milyon tondan 5.2 milyon tona geriledi. Yılın ilk iki aylık döneminde, elektrik ark ocaklı tesisler % 22 oranında azalışla 3.3 milyon ton; entegre tesisler ise, % 3.2 düşüşle 1.87 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin kütük üretimi % 25 düşüşle, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 4.2 milyon tondan 3.2 milyon tona gerilerken, slab üretimi, % 3 artışla 1.9 milyon tondan 2 milyon ton seviyesine yükseldi.