Ocak-Şubat Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi 5.67 Milyon Ton Seviyesinde Gerçekleşti Tarih: 16 Mart 2017

Türkiye’nin çelik üretimi, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 15.6 oranında artışla, 2 milyon 738 bin ton seviyesinde gerçekleşti. Ocak ayına kıyasla ise %6.5 oranında azaldı.  Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi 2016 yılının Şubat ayına kıyasla, % 24.3, entegre tesislerin üretimleri ise % 0.7 oranında artış gösterdi.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
  2016-2 ay 2017-2ay % değişim
(17/16)
Kütük 3.596 3.806 5.8
Slab 1.372 1.863 35.8
TOPLAM 4.968 5.669 14.1
EO 3.173 3.771 18.8
BOF 1.794 1.898 5.8

 

2017 yılının Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi %14.1 oranında artışla, 2016 yılının aynı dönemindeki 4.97 milyon tondan 5.67 milyon tona yükseldi. Yılın ilk iki aylık döneminde, elektrik ark ocaklı tesisler % 18.8 oranında yüksek bir artışla 3.77 milyon ton; entegre tesisler ise, % 5.8 oranında artışla 1.90 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Sözkonusu dönemde Türkiye’nin kütük üretimi % 5.8 oranında artışla, 3.80 milyon tona yükselirken, slab üretimi 2016 yılının ikinci yarısında ulaştığı seviyelere yakın seyrini sürdürerek, geçtiğimiz yılın Ocak-Şubat dönemine kıyasla, % 35.8 gibi yüksek bir oranda artışla 1.86 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.