Ocak-Temmuz Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi 13.6 Arttı Tarih: 15 Ağustos 2017

2017 yılının ilk yedi aylık döneminde, Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi %13.6 oranında artışla, 2016 yılının aynı dönemindeki 19 milyon tondan 21.6 milyon tona yükseldi. Yılın ilk yedi aylık döneminde, elektrik ark ocaklı tesisler % 18.8 oranında yüksek bir artışla 14.8 milyon ton; entegre tesisler ise, % 3.8 oranında artışla 6.8 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin kütük üretimi % 9.3 oranında artışla, 14.7 milyon tona yükselirken, slab üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla, % 24.2 gibi güçlü bir artışla, 6.8 milyon ton seviyesine ulaştı.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
  2016-7 ay 2017-7 ay % değişim
(17/16)
Kütük 13.459 14.712 9.3
Slab 5.515 6.847 24.2
TOPLAM 18.974 21.559 13.6
EO 12.466 14.808 18.8
BOF 6.507 6.751 3.8

İnşaat sektörünün arz sıkışıklığı yaşandığı yönündeki iddialarının gündeme geldiği dönemde, çelik sektörü üretimini hızla arttırmaya devam etti.  Toplam ham çelik üretimi, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 28, Haziran ayına kıyasla ise % 11 oranında artışla, 3.34 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi 2016 yılının Temmuz ayına kıyasla, % 42, entegre tesislerin üretimleri ise % 2.8 oranında artış gösterdi.