Orta Doğu’ya Çelik İhracatı Düşüş Eğiliminde Tarih: 24 Kasım 2016

Türkiye’nin toplam çelik ürünleri ihracatının % 0.6 oranında düşüşle, 11.73 milyon tona gerilediği Ocak-Temmuz döneminde, en fazla ihracat kaybı, siyasi ve sosyal karışıklıkların yer yer devam ettiği Orta Doğu ve Körfez bölgesine yapılan ihracatta yaşandı. Yılın ilk 7 aylık döneminde, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine yönelik toplam çelik ürünleri ihracatı % 7.5 oranında düşüşle, 4.98 milyon tondan, 4.61 milyon ton olarak gerçekleşti ve bölgenin toplam çelik ihracatı içerisindeki payı % 42’den % 39’a geriledi. Ocak-Temmuz döneminde, Kuzey Afrika bölgesine yönelik toplam çelik ihracatımız 1.25 milyon ton civarında sabit kalırken, ABD’ye yönelik ihracatımız % 19.3 oranında düşüşle, 608.000 ton seviyesinde kaldı.

AB ile Çelik Ticaretinde 1.3 Milyon Ton Açık Veriyoruz

Aynı dönemde, AB’ye yönelik toplam çelik ürünleri ihracatı ise, bölgedeki toparlanma eğiliminin de etkisiyle % 34 oranında artışla, ağırlıklı bir şekilde yassı çelik olmak üzere, 2.05 milyon tona yükseldi. AB bölgesine yapılan ihracattaki artışa karşılık, AB bölgesinden yapılan ithalatta da artış gözlendi. Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye’nin AB bölgesinden gerçekleştirdiği toplam çelik ithalatı, % 17 oranında artışla, 3.33 milyon tona ulaştı. İhracatındaki keskin artışa rağmen, Türkiye ile AB arasındaki çelik ticareti, miktar açısından 1.3 milyon ton, değer açısından ise 1.2 milyar dolar AB lehine seyrediyor.

BDT’den İthalat % 52 Arttı

Toplam ithalatın % 31.1 oranında artışla, 8.59 milyon tona ulaştığı Ocak-Temmuz döneminde, özellikle BDT bölgesinden yapılan ithalatta yaşanan % 51.9 oranındaki artış dikkat çekiyor. Yılın ilk 7 aylık döneminde, BDT bölgesinden yapılan toplam çelik ithalatı %51.9 oranında artışla, 2.61 milyon tondan, 3.97 milyon tona yükseldi. AB ve BDT bölgelerinden yapılan ithalattaki keskin artışın devam etmesi, Türkiye’de çelik tüketiminin arttığı bir dönemde, üretimin baskı altında kalması ve gerilemesi sonucunu doğuruyor. Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye toplam çelik ithalatının % 46.2 oranındaki kısmını BDT bölgesinden ve % 38.8 oranındaki kısmını AB bölgesinden olmak üzere, % 85’ini 2 bölgeden ithal etti. Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya bölgesinin toplam ithalattaki payı ise % 10 oldu. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber