Pakistan Heyeti Derneğimizi Ziyaret Etti Tarih: 24 Kasım 2016

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) koordinatörlüğünde ülkemizde bulunan Karaçi Demir ve Çelik Tüccarları Derneği’nden (KISMA) 6 kişilik bir heyet, 11 Ekim 2012 tarihinde Ekonomi Bakanlığı’nda görüşmelerde bulunmak ve Derneğimizi ziyaret etmek üzere Ankara’ya geldi.

Ekonomi Bakanlığı’nda iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesine yönelik bilgi alışverişinde ve görüşmelerde bulunan heyet ile, daha sonra Derneğimizde yapılan toplantıda, DÇÜD Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan tarafından çelik sektörümüzün mevcut durumuna ilişkin bir sunum yapıldı.

Konuşmasında özetle, son yıllarda Türkiye’nin demir çelik üretiminde elde ettiği başarılara, sektördeki ürün çeşitliliğini arttırmaya yönelik çalışmalara ve Türkiye ekonomisindeki büyümenin, çelik sektörünün başarısındaki rolüne değinen DÇÜD Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, Türkiye’nin çelik üretim kapasitesi, üretim miktarları, dünyadaki konumu, ihracatı ve ithalatına ilişkin bilgilerin yanı sıra, iki ülke arasındaki genel ticaret ve çelik ticaretine ilişkin bilgiler verdi.

Türkiye’nin Pakistan ile dış ticaretinde açık veren ülke konumunda bulunduğuna ve demir çelik ürünlerinde de ticaretin yok denecek kadar az olduğuna dikkat çeken Yayan, Türkiye’nin Pakistan’ı kardeş ve dost bir ülke olarak gördüğünü, siyasi seviyede mevcut olan iyi ilişkilerin, ekonomik ilişkilere de yansımasının beklendiğini, mevcut verilerin, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ihtiyacını net bir şekilde ortaya koyduğunu ve iki ülke arasındaki ticareti sınırlayan faktörlerin belirlenerek, kaldırılması yönünde gayret gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin hurda, demir cevheri ve ferro alyaj gibi girdilerde ithalata bağımlı olduğuna dikkat çeken Yayan, Türk çelik sektörünün, Pakistanlı işadamları ile hammadde ve çelik üretimi alanlarında işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Karaçi Demir ve Çelik Tüccarları Derneği yetkilisi ise, Pakistan’ın Çin ve Malezya ile tercihli ticaret anlaşmasının bulunduğunu ve bu durumun, Pakistan’a Çin menşeli çelik ürünlerinin girişini kolaylaştırdığını ve avantajlı hale getirdiğini vurguladı. Pakistan’ın Çin ve Malezya’ya % 5 vergi uygularken, tercihli ticaret anlaşmasının olmadığı diğer ülkelerden demir çelik ürünleri ithalatına % 10 oranında vergi uyguladığını, bu durumun Çin menşeli kalitesiz ürünlerin Pakistan piyasasında ciddi bir pay almasına neden olduğunu ve Çin’den ithal edilen ürünlerde sık sık kalite problemleri yaşadıklarını belirten yetkili, Türkiye menşeli çelik ürünlerinin kalitesinin dünya çapında bilindiğini ve esasen Pakistanlı tüccar ve tüketicilerin de Türkiye menşeli çelik ürünleri tedarik etmek istediklerini, ancak Çin’in fiyatlarının Türkiye menşeli ürün fiyatlarının 40-50 $/ton altında seyrettiğini ve bunun üzerine Türkiye menşeli ürünlere uygulanan % 10 oranındaki gümrük vergisi de eklendiğinde, fiyat farkının 100 $/ton seviyesine çıktığını, bu durumun ise çelik ticaretini imkansız hale getirdiğini vurgulandı.

Pakistan piyasasının yalnızca Çin menşeli ürünler için avantajlı konumda bırakılmasının, diğer ülkelere ihracatı yasaklayıcı nitelikte yüksek vergi oranları uygulanmasının, Pakistan’da yerleşik çelik tüketicilerini ve kullanıcılarını olumsuz yönde etkileyeceğine dikkat çeken Yayan, özellikle Türkiye’den yapılan ithalatta vergilerin indirilebilmesinin, Pakistan piyasasında daha rekabetçi bir arz yapısının oluşmasına imkân sağlayacağına, kalitesiz ürünlerin girişinin azalacağına ve bu durumdan Pakistan’da yerleşik çelik tüketicilerinin kazançlı çıkacağına vurgu yaptı.

Çin’in ihracatını oldukça düşük fiyatlarla yapmasının yanında, üçüncü ülkelere uygulanan % 10 oranındaki gümrük vergisinin, diğer kaynaklardan ithalatı imkansızlaştırdığını ve söz konusu engellerin kaldırılması konusunda her iki tarafın da gayret göstermesi gerektiğini belirten yetkili, Türk çelik üreticilerinin Pakistan’da yerel ortaklıklarla depo açabileceklerini ve Pakistan’da yerleşik üreticiler ile üretim alanında işbirliğine gidebileceklerini vurguladı.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi ve ticareti sınırlayıcı uygulamaların kaldırılması konusunda Gelişmekte Olan 8 Ülke (D-8) platformunda da çalışılması ve D-8 toplantılarının bu alanda daha iyi değerlendirilmesi gerektiği hususunda görüş birliğine varıldı.