Suhat Korkmaz: İhracatta 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmayı Hedefliyoruz Tarih: 24 Kasım 2016

28 Kasım 2012 tarihinde, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi organizasyonu ve Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği (DÇÜD) işbirliği ile gerçekleştirilen Osmaniye Demir Çelik Paneli’nin “Bölgemizde Demir Çelik Yatırımları ve Mevcut Durum” başlıklı birinci oturumunda “Demir Çelik Sektöründeki Yeni Yatırımların Bölge Ekonomisine ve Sanayisine Katkısı” başlıklı bir sunum yapan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Tosçelik CEO’su Suhat Korkmaz, son 10 yıl içerisinde Doğu Akdeniz bölgesinin demir çelik sektöründe büyük bir atılım gerçekleştirdiğini, mevcut durum itibariyle Türkiye’de faaliyet göstermekte olan 30 tesisinin 10’unun bölgede yer aldığını ve bölgenin Türkiye’nin toplam ham çelik üretim kapasitesinin % 33’üne ve üretiminin % 32’sine sahip olduğunu söyledi.

Türkiye’nin uzun ürünlerde ihtiyacının üzerinde üretim gerçekleştirdiğini ve üretimin tüketimi karşılama oranının % 167 seviyesinde bulunduğunu, ancak yassı ürünlerde üretimin tüketimi karşılama oranının halen % 69 gibi oldukça düşük bir seviyede seyrettiğini belirten Korkmaz, Türkiye’nin bir taraftan büyük bir çelik ihracatçısı, diğer taraftan da büyük bir çelik ithalatçısı olduğu hususuna atıfla, 2011 yılında 10.5 milyon ton uzun ürün ihraç edildiğine ve 6.4 milyon ton yassı ürün ithalatı yapıldığına dikkat çekti.

Türkiye’nin katma değeri düşük ürünleri ihraç ettiğini, buna karşılık katma değeri yüksek ürünler ithalatı yaptığını belirten Korkmaz, 2011 yılında, yassı ürünlerde Türkiye’nin birim ihracat değerinin 850 $/ton, buna karşılık birim ithalat değerinin 990 $/ton; uzun ürünlerde birim ihracat değerinin 710 $/ton ve ithalat değerinin 1150 $/ton; borularda birim ihracat değerinin 1020 $/ton ve birim ithalat değerinin 1790 $/ton seviyesinde bulunduğuna dikkat çekerek, diğer demir çelik ürünleri kategorisinde yer alan ürünlerde ise, birim ihracat değerinin 2445 $/ton seviyesindeyken, birim ithalat değerinin 4800 $/ton seviyesinde bulunmasının, ithal edilen ürünlerin daha çok katma değeri yüksek ürünlerden oluştuğuna işaret ettiğini vurguladı.

Suhat Korkmaz, Tosçelik olarak yatırım yaparken, ithalat dengesini ve ithalat kalemlerini göz önünde bulundurduklarını, dış ticaret açığını azaltacak olan ithal ikamesi sağlayacak ürünlerde yatırım yapmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Tosyalı’nın 1952 yılında kurulduğunu, 1996 yılında Tosyalı Demir Çelik San. A.Ş.’nin kurulması ile asıl sanayileşmenin ve çelik sektöründeki faaliyetlerinin hızlandığını, 2000 yılında ilk kez Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesine girdiklerini, 2008 yılında spiral kaynaklı boru üretimine başlandığını, 2009 yılında Osmaniye’de çelikhane ve yassı çelik sıcak haddehane tesislerinin kurulduğunu, 2011 yılında bir defada kurulan en büyük boru tesisi yatırımının başlatıldığını ve 2011 yılında ISO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 25. sıraya yükseldiklerini belirten Korkmaz, ikisi Karadağ ve Cezayir’de olmak üzere, toplam 10 grup şirketlerinin bulunduğunu, mevcut durum itibariyle yıllık 2.2 milyon ton kütük ve slab üretim kapasitesi yanında, 2.1 milyon ton sıcak haddelenmiş sac, 1.2 milyon ton boy kesme ve dilme, 2 milyon ton dikişli boru, kutu profil ve spiral kaynaklı boru kapasitelerinin bulunduğunu açıkladı.

Dikişsiz boru haricindeki tüm boru çeşitlerini Osmaniye’deki tesislerinde üretebilecek durumda olduklarını, 400’ün üzerinde farklı malzeme ve çeşitte üretim gerçekleştirebildiklerini, sanayi boruları, su ve gaz boruları, doğalgaz boruları, petrol sondaj ve sondaj muhafaza boruları, kaplamalı borular, ısıl işlemli boru ve profiller, kare ve dikdörtgen kutu profiller, astar boyalı kutu profil ve borular gibi ürünlerin, üretimi yapılabilen ürünlerden sadece birkaçı olduğunu belirten Korkmaz, Osmaniye’de kurulu bulunan ERW boru tesislerinin yaklaşık 7-8 büyük tesisi içerisinde barındırdığını ve mevcut durum itibariyle % 50-60 seviyesinde bulunan tesisin kapasite kullanım oranının, 2013 yılının Mart ayında yatırımların tamamlanması ile % 80-90’lara ulaşacağını söyledi.

Üretimlerinin tamamının yapısal çelik ve yassı mamullere yönelik olduğunu, yeni yatırımlarla birlikte, 600mm çapa kadar H profil, 400mm çapa kadar U profil, hızlı tren rayı ve 600 mm çapa kadar IPE üretimi gerçekleştirebilecek 2 milyon ton/yıl kapasiteli tesis yatırımlarının başladığını, Osmaniye’de yıllık 700.000 ton kapasiteli kangal haddehanesi yatırımlarının devam ettiğini, sözkonusu tesisin ürünlerinin tamamının imalat sanayinde kullanıldığını ve pek çok küçük ve orta ölçekli üreticiye hammadde sağlayacağını belirten Korkmaz, Osmaniye’de Japonya’nın ambalaj sanayinde önde gelen firmalarından Toyo Kohan Co ile ortak bir şirket kurduklarını, gerçekleştirilecek ortak yatırımlar ile, sıcak ve asitlenmiş sac, soğuk sac, galvanizli sac, boyalı sac, lamine kaplamalı sac, kalaylı teneke gibi ürünleri üretmeyi plânladıklarını, Tosyalı Toyo Çelik A.Ş.’nin ürünlerinin, ambalaj sanayi, beyaz eşya sanayi, panel radyatör, gemi sanayi, yapı çelikleri, kara ve deniz araçları, otomotiv yan sanayi, iş makinaları, makine parçaları imalatı, basınçlı kaplar ve kazanlar ve tarım makinaları imalatı gibi çok çeşitli alanlarda kullanılacağını vurguladı.

Cezayir’de 500 milyon dolar yatırımla, yıllık 1.3 milyon ton kapasiteli inşaat demiri tesisi yatırımlarının devam ettiğini, 2013 yılının Şubat ayında, tesiste test çalışmalarının başlamasının, Mart ayında da faaliyete geçmesinin beklendiğini ve bu yatırımın, Cezayir’de yapılan en büyük özel sektör yatırımı özelliğini taşıdığını belirten Korkmaz, devam eden projeler arasında, 1.200 MW üretim kapasiteli termik santral, bölgenin en yüksek kapasiteli limanı olacak ve bölgedeki kobilere de ihracat olanaklarını sunacak olan Erzin Limanı projesi, Tosçelik ve Tosyalı Demir Çelik’in İskenderun tesislerinin kullanımı amaçlı kurulması planlanan İskenderun liman projesinin bulunduğunu açıkladı.

Tosyalı Grup olarak, 2011 yılında 1.86 milyar dolarlık ciroya ulaştıklarını, 532 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ihracatı 1 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirten Korkmaz, 156’sı Hatay’da, 136’sı Adana’da ve 55’i Osmaniye’de olmak üzere, toplam 347 tedarikçi ile çalıştıklarını, ayrıca bölgedeki 633 firmaya ürünlerini satarak, girdi ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini ve bu yönüyle bölgedeki tedarikçilerden, imalat sanayine kadar pek çok firmaya katkıda bulunduklarını açıkladı.