Ümit Boyner: Demir Çelik Sanayi Konferansı Konuşması (İskenderun)

Sayın Bakan Yardımcım, Değerli Katılımcılar ve Saygıdeğer Basın Mensupları TÜSİAD Yönetim Kurulu adına sizleri saygı ile selamlıyorum. 2008 yılında imalat sanayii sektörlerimizin, küresel rekabet gücünü geliştirme stratejilerine rehberlik etmek amacıyla “Türkiye Sanayisine Sektörel Bakış” raporunu kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu raporumuzu hazırlamaktaki ana gayelerimizden biri, oluşturulmakta olan Sanayi Stratejisine de iş dünyası olarak katkı sağlayabilmekti. Söz

Çelik Dergisi 127. Sayı Ağustos 2021

Çelik Dergisi 127. Sayı Ağustos 2021
Ağustos - 2021