Tüm Belirsizliklere Rağmen, 2013 Beklentilerine İhtiyatlı İyimserlik Hakim

Çelik sektörümüz, 2012 yılında yüzde 6 civarında bir büyüme göstererek, dünya çelik sektörünün genel performansının ve Türkiye ekonomisindeki büyümenin oldukça üzerinde bir başarı elde etmiştir. Söz konusu büyümenin elde edilebilmesinde, daralan global talebe rağmen, ihracatımızın yüzde 10’un üzerinde artışla, 20 milyon tonu aşması, önemli bir katkı sağlamıştır. Türkiye, bu performansı ile, 2012 yılında iki kademe

Çelik Dergisi 128. Sayı Eylül 2021

Çelik Dergisi 128. Sayı Eylül 2021
Eylül - 2021