Bazı Yassı Çelik Ürünlerinin Gümrük Vergisi Oranları Yükseltildi

2013 yılı İthalat Rejimi 31/12/2012 tarih ve 28514 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2013 yılı İthalat Rejimi kararına göre, 2012 yılında geçerli olan vergi oranları yürürlükte kalırken, 2012 yılına kıyasla, bazı alaşımsız, alaşımlı ve paslanmaz yassı çeliklerin ithalat vergileri değiştirilmiştir. Buna göre, 2012 yılında ithalatı gümrük vergisinden muaf olan alaşımsız yassı çelik

Çelik Dergisi 128. Sayı Eylül 2021

Çelik Dergisi 128. Sayı Eylül 2021
Eylül - 2021