2013 Yılında, AB Çelik Tüketicisi Sektörler % 1.5 Daralacak

2012 yılının ikinci çeyreğinden itibaren başlayan daralma eğiliminin etkisiyle, AB’nin temel çelik tüketicisi sektörlerinin faaliyetleri, 2012 yılının tamamında % 4 oranında azalmıştır. Mevcut veriler, söz konusu daralma eğiliminin, 2013 yılının ilk çeyreğinde de devam ettiğini göstermektedir. Belirsizlik, piyasadaki hareketliliği sınırlandıran en büyük etken olarak ön plana çıkmaktadır. Arz zincirinin üst ve alt kısmında görüntünün yeterli

Çelik Dergisi 127. Sayı Ağustos 2021

Çelik Dergisi 127. Sayı Ağustos 2021
Ağustos - 2021