OECD: “Sektörün Çözüm Bekleyen En Acil Sorunu, Kapasite Fazlalığı”

78. OECD Çelik Komitesi Toplantısı, OECD üyesi ülkelerin kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımları ve Ülkemizin de aktif iştiraki ile 11-12 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleştirildi. Toplantıda, çelik sektörünün zayıf görünümüne dikkat çeken OECD Çelik Komitesi, dünya ekonomisindeki büyüme, coğrafi gerilimler, petrol ve hammadde piyasalarına ilişkin beklentiler, uzun vadede Çin’in talebinde beklenen düşüş ve kapasite fazlalığının

Çelik Dergisi 127. Sayı Ağustos 2021

Çelik Dergisi 127. Sayı Ağustos 2021
Ağustos - 2021