Boyalı Sac Soruşturmasında Damping Oranı % 23.4 Olarak Belirlendi

Çin’den yapılan boyalı sac ithalatına ilişkin olarak yürütülen damping soruşturmasının sonuçları, 24 Haziran 2016 tarih ve 29752 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’de yayınlandı. Buna göre, Çin’den yapılan ilgili boyalı sacların ithalatına % 23.4 oranında damping vergisi uygulanmasına hükmedildi. Tebliğ uyarınca, Çin menşeli boyalı saclara bugünden itibaren % 23.4 oranında damping vergisi uygulanmaya başlanacak.

Çelik Dergisi 127. Sayı Ağustos 2021

Çelik Dergisi 127. Sayı Ağustos 2021
Ağustos - 2021