TÇÜD Beklenti Anketi: 3. Çeyrekte Üretim ve Tüketimde Düşüş Beklenmiyor Tarih: 08 Temmuz 2017

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, üye kuruluşlarının yanıtladığı Çeyreklik Piyasa Beklenti Anketleri ile piyasanın nabzını tutmaya başladı. Ankete katılan sektör kuruluşları, bir sonraki 3 aylık döneme ilişkin, çelik üretimi, tüketimi, ihracat ve ithalatına ilişkin beklentilerinin, kabaca ne yönde olduğunu seçerek, genel beklenti eğiliminin ortaya çıkmasına katkıda bulundu.

Temmuz-Eylül 2017 tarihleri arasındaki döneme ilişkin beklentileri kapsayan TÇÜD 2017-3. Çeyrek Beklenti Anketi sonuçlarına göre, Temmuz-Eylül döneminde,

 • Ankete katılanların yarısı, Ocak-Mayıs döneminde % 11.5 oranında artmış bulunan üretimdeki büyümenin devam edeceğini beklerken, üretimin sabit kalacağını öngörenlerin oranının % 33 seviyesinde gerçekleştiği,
 • Katılımcıların % 67 oranındaki kısmının, Ocak-Mayıs döneminde % 10.3 oranında gerilemiş bulunan Türkiye’nin çelik tüketimdeki düşüşün, anket döneminde devam edeceğini öngördükleri,
 • Ocak-Mayıs döneminde % 22.5 oranında büyüyen ihracatta, üçüncü çeyrek için artış beklentisinin bulunmadığı, katılımcıların yarısının ihracatın sabit kalacağı, yarısının da düşeceği yönünde beklenti içerisinde oldukları,
 • Yılın ilk 5 aylık döneminde % 20 oranında gerileyen çelik ithalatının ise, ağırlıklı bir şekilde sabit kalmasının beklendiği

anlaşılıyor.

beklenti

Anket katılımcıları tarafından önümüzdeki dönemde piyasaları pozitif yönde etkileyebileceği düşünülen gelişmeler arasında;

 • Başta Çin olmak üzere, mamul ve yarı mamul fiyatlarını olumsuz yönde etkileyecek oyuncuların piyasa dışında kalması
 • Çin’in iç talep artışının devam etmesi,
 • AB ekonomisinin toparlanma sürecinin sürmesi,
 • Dünya genelinde çelik tüketiminin büyüme eğiliminde olması,

sıralanırken, piyasaları negatif yönde etkileyebileceği düşünülen gelişmeler arasında ise;

 • Yürütme organlarının anlaşılmaz politikaları,
 • Hurda fiyatlarında yükseliş,
 • Standart dışı inşaat demiri ithalatının devam edebileceği endişesi,
 • Başta ABD olmak üzere, çelik ürünlerimize karşı uygulanan AD ve CVD soruşturmaları ve ABD’nin Section 232 soruşturmasının ABD piyasasına ve global çelik piyasalarına yönelik beklentileri olumsuz yönde etkilemesi
 • Artan korumacı tedbirler

gibi unsurlara yer verildi.

Anket sonuçlarına göre, önceki dönemdeki eğilimlerin aksini ifade eden en çarpıcı beklentiler arasında, ilk yarıda güçlü bir artış gösteren ihracatta artışın öngörülmemesi, yüksek oranda gerilemiş bulunan çelik tüketimindeki düşüşün duracağının tahmin edilmesi dikkat çekti.